Latvijas Reitingi

Skolas vēsture

2002

  2002. gadā notika četru izglītības programmu un izglītības iestādes akreditācija, skolas direktores atestācija. Šajā gadā Martina Baltkalne piedalījās divās starptautiskajās olimpiādēs - ģeogrāfijas un bioloģijas, atkal iegūstot bronzas godalgu. Martinas skolotāja Tamāra Zitcere saņēma Ministru Kabineta balvu. Skolas sportistu izlase pirmo reizi piedalījās Ziemeļvalstu skolu sporta festivālā Dānijā.

  2002. gada beigās Konferenču zālē iekārtots skolas muzejs.

2003

  2003. gadā Tamāra Zitcere ieguva Draudzīgā aicinājuma medaļu un goda diplomu nominācijā skolotājs, bet Martina Baltkalne - gada absolvents. Nodibināts skolas muzejs. Mārča Skadmaņa vides projekts "Šampētera mežam lieguma statusu!" guva lielu ievērību Latvijas masu mēdijos un Starptautiskajā Vides projektu olimpiādē Stambulā (Turcija). Aprīlī notika Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Myrmaki Koulu (Vanta, Somija) sadarbības projekts mūzikā. Maija beigās Ziemeļvalstu ģimnāzijas zēnu koris piedalījās Zēnu koru salidojumā Cēsīs. Šajā mācību gadā ģimnāzija atguva Zemgales priekšpilsētas skolu spartakiādes uzvarētāju kausu.

2004

  Pavasarī notika Baumlihofas ģimnāzijas (Šveice) un Ziemeļvalstu ģimnāzijas sadarbības desmitgades pasākumi.

sadarbībai ZVG-GB 10 gadi

  Literārā žurnāla "Dzieti" 10. gads.

  Rudenī 1. - 9. klašu skolēni saņēma pirmo ZVĢ dienasgrāmatu. Oktobrī parakstīts līgums starp Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Jovaro Pagrindinē mokykle (Šauļi, Lietuva) par sadarbību izglītības jomā, lai bagātinātu Latvijas un Lietuvas attiecības, palīdzētu jauniešiem iegūt iemaņas, kuras nepieciešamas dzīvei multikulturālas Eiropas apstākļos.

  Kopprojekts ar Sandvikenas ģimnāziju "Lūcija - gaismas karaliene".

2005

  Vasarā skolas mazie dejotāji un kori piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

  Ilgi gaidītā stadiona renovācija realizēta pirms jaunā mācību gada sākuma.

  Rudenī skola iesaistās ESF finansētajā projektā "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" kā otrās kārtas pilotskola.

2006

  Teātra nedēļas ietvaros skolēnus priecēja Antras Puriņas aktiermeistarības pulciņa pirmizrāde "Runcis zābakos".

  2006. gada 1. septembrī skolas muzeja otrās telpas svinīgā atklāšana.

  Rudenī uzsākta sadarbība ar Lībiga ģimnāziju (Liebigschule) Frankfurtē.

  1. septembrī skolas muzeja jauno telpu svinīgā atklāšana.

  Oktobrī svinēta skolas 15. dzimšanas diena! Svinību ietvaros atskaņota skolas jaunā himna un noturēts svētbrīdis Lutera baznīcā.

15 gadu jubileja

  "Zelta pildspalvu" saņēmusi ilggadējā skolas angļu valodas skolotāja un direktores vietniece svešvalodu jautājumos un ārvalstu sadarbības projektu koordinatore Inga Lande.

2007

  ESF DZM ietvaros iegādāta jauna aparatūra un renovēti četri mācību kabineti: ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas.

  Drošības dienas ietvaros skolā viesojās policisti, ugunsdzēsēji un īpašās nodaļas darbinieki.

Drošības diena skolā

  Gada beigās uzsākta sadarbība ar Peder Lykke Skolen Kopenhāgenā, Dānijā un Pendi Özel BIRKIM Süheyla-Cemila Saglam IIkogretim Okulu, Stambulā, Turcijā skolām Comenius projekta "Mācīšanas un mācīšanās metožu apmaiņa un pilnveide skolās" ietvaros.

  Bioloģijas skolotājai Tamārai Zitcerei par darbu ar talantīgiem skolēniem pasniegta "Zelta pildspalva".

2008

  Skolotāji pieteikušies Eiropas sociālā fonda projekta "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" ietvaros.

  Teātra izrāde - projekts "Stāsti, kas pagriež pasauli" (pirmo reizi!!!). Rīgas skolu jaunieši, Kopenhāgenas teātra "Betty Nansen" un Dailes teātra kopprojekts KONTAKTS.lv. režisors Didzis Jonovs. No ZVĢ piedalījās seši skolēni. Pirmizrādes 2009.g. 30. un 31.janvārī.

  Skolu absolvējis tūkstošais ģimnāzists!

  Vasarā sākts projekts ar mūžizglītības programmas Comenius akcijas "Skolu partnerība" atbalstu "Vai "paldies" reiz skanēja tāpat kā takk"?". Projektā piedalās Levangeras vidusskolas, Norveģijā un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni.

2009

  Jovaro pamatskolas, Lietuvā un Ziemeļvalstu ģimnāzijas pamatskolēnu sadarbības 5 gadi - zīmējumu izstāde un teātra izrāde.

  Skolotāji pieteikušies Eiropas Sociālā fonda programmas projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros.

  Pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Agnese Rudzroga saņēmusi "Zelta pildspalvu".

  Septembrī skolā viesojās trīs profesori no Japānas - Maki Kakiuchi (Tottori Universitāte), Hiroyuki Kuno (Aichi Universitāte) un Yukiko Sawano no Tokijas Svētās Sirds Universitātes.

japāņu viesi skolā

2010

  Gada sākumā svinēta muzikālā teātra "Pasaciņa" 10 gadu jubileja.

  Mazie dejotāji un kori piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

dziesmusvētkos

  Vasarā, skolas siltināšanas laikā, izveidots jauns un košs ēkas krāsojums.

  Mūzikas skolotāja un zēnu kora vadītāja Sarmīte Vitkovska saņēmusi "Zelta pildspalvu".

  Skolā iesaistījusies "Iespējamās misijas" darbībā, iegūstot jaunu un enerģisku bioloģijas un ķīmijas skolotāju Edīti Sarvu.

2011

  Pavasarī skolā viesojās Dānijas vēstnieks Latvijā Pers Karlsens un Somijas vēstniece Latvijā Maria Serenius.

Dānijas vēstnieks

  Kopš 2011. gada sākam veidot Rododendru dārzu.

Pēdējais zvans 2011

  Rudenī īpaši sirsnīgi un jauki bija skolas divdesmit gadu jubilejas pasākumi. Svētkus ieskandinājām ar dievkalpojumu un svētku koncertu Torņakalna baznīcā.

Torņakalna baznīcā

  Rīgas domē iekārtojām skolēnu darbu izstādi, bet skolas telpās tika izveidotas vairākas ekspozīcijas par skolas dzīvi šajos gados.

  16. novembrī skolu sveica gan Rīgas domes priekšēdētāja vietnieks Andris Ameriks, gan Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, gan citi tuvi un tāli viesi.

sveic A. Ameriks

  Absolventu ballē bijušie skolēni priecājās par atkalredzēšanos, kavējās atmiņās un lasīja vēlējumus skolotājiem un skolai.