Latvijas Reitingi

Atpakaļ uz skolu!

    07.05.2019. akcijas "Atpakaļ uz skolu 2019" ietvaros viesojās Ziemeļvalstu ģimnāzijas absolvente Agita Šmite – EP tulkošanas ģenerāldirektorāta latviešu tulkošanas nodaļas tulkošanas asistente. Viņa tikās ar 10. un 11. klašu jauniešiem. Skolēni saņēma informāciju par Eiropas Parlamenta darbību, Eiropas pamatvērtībām, par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, aktīvi piedalījās aptaujā "Kāda ir ES saistība ar Tavu ikdienu?"