Latvijas Reitingi

Sacensību nolikumi

ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJAS
VOLEJBOLA TURNĪRS
NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi

    1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu.
    2. Nodrošināt ZVĢ skolēniem iespēju piedalīties volejbola turnīrā.
    3. Noskaidrot labākās volejbola komandas ZVĢ

Laiks un vieta

    1. ZVĢ volejbola turnīrs tiek organizēts 2015. gada 5.novembrī.
    2. Norises vieta - ZVĢ sporta zāle
    3. 5. - 13.novembrī plkst. 8:00 piedalās 10. kl. - 12.kl.

Dalībnieki

    1. ZVĢ Volejbola turnīrā piedalās ZVĢ 10.-12. klašu skolēni.

Volejbola turnīra noteikumi disciplīnas

    1. Spēles notiek saskaņā ar FIVB oficiālajiem volejbola noteikumiem.
    2. Sacensību un spēļu kārtība tiks noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita.
    3. Par uzvaru 2:0 un 2:1 komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 0 punktus.
    4. Par neattaisnotu neierašanos uz spēli komanda tiek piešķirts zaudējums.
    5. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas noteiks:
        1. Pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
        2. Pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
        3. Pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem

Apbalvošana

    1. Apbalvošana tiek organizēta aktu zālē. Apbalvo ar diplomiem un pārsteiguma balviņām no sporta organizatores.
    2. Apbalvošanai tiek izvirzīti 1. - 3.vietu ieguvēji.

ZVĢ FLORBOLA TURNĪRS
Nolikums

MĒRĶIS, UZDEVUMI

    Veicināt florbola attīstību un popularitāti Ziemeļvalstu ģimnāzijā.
    Noskaidrot Ziemeļvalstu ģimnāzijas spēcīgāko komandu.

VIETA, LAIKS

    Sacensības notiek 2015.m.g. Ziemeļvalstu ģimnāzijā katru darba dienu no 20.-24.aprīlim plkst. 800-845 skolas sporta zālē pēc sastādīta grafika.

DALĪBNIEKI

    Piedalās Ziemeļvalstu ģimnāzijas klases skolēni. Komanda sastāv no vienas klases skolēniem. Komandas sastāvā 10 dalībnieki. Var veidot zēnu, meiteņu un jaukto komandu. Spēlei sākoties, uz laukuma jābūt 4+1 spēlētājiem. 5.-6.kl., 7.-8.kl., 9.-12.kl., grupās.

SACENSĪBU KĀRTĪBA

    Sacensības notiek uz samazināta laukuma, spēlē 4 laukuma spēlētāji un vārtsargs.
    Sacensību sistēmu un spēļu grafiku noteiks sacensību organizators, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.

APBALVOŠANA

    Sacensību 1. - 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem.