Latvijas Reitingi

Olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums

2022./2023.m.g. laureāti

Sveicam Ziemeļvalstu ģimnāzijas komandu ar iegūto 1. vietu Rīgas valstpilsētas vispārizglītojošo skolu Angļu valodas erudīcijas konkursā 9. klašu izglītojamajiem "ENGLISH TRIVIA CONTEST FOR 9TH GRADERS".

Ziemeļvalstu ģimnāzijas komanda:
Ralfs Grietnieks (9.a)
Līva Dišlere (9.b)
Marta Monika Onzole (9.c)
Rūdolfs Paldiņš (9.d)

Paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu.

***

Sveicam Ziemeļvalstu ģimnāzijas komandu ar iegūto 2. vietu Rīgas valstpilsētas vispārizglītojošo skolu 7. klašu izglītojamo integrētā dabaszinību, sociālo zinības un angļu valodas konkursa “CLILSHAKE”.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas komanda:
Elīna Baško
Dārta Legzdiņa
Kate Skarbiniece
Anna Šulca
Tīna Tomele
Alise Upīte

Paldies skolotājām Norai Kalnačai un Diānai Agleniecei, komandas atbalstītājām Martai Mežsargai un Laurai Elizabetei Ķirpei un citiem brīvprātīgajiem par palīdzību komandas mājas darba sagatavošanā un dalības nodrošināšanā.

***

Sveicam Elizabeti Kuternegu un Lindu Vanagu (12.b) ar iegūto II pakāpes diploms Valsts skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences Medicīna un veselības zinātņu nozarē.

Paldies skolotājai Vēsmai Sūnai.

Veiksmīga uzstāšanās jaunajām zinātnātniecēm Lindai un Elizabetei no 12.b klases

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konference notika 2023. gada 31. martā klātienē, Rīgas Tehniskajā universitātē. Uz valsts ZPD konferenci izvirzīti skolēnu darbi, kuri 2.kārtā (reģiona konferencē) ieguva vismaz 100 punktus.
Valsts ZPD konferences darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota starpdisciplināra vērtēšanas komisija. Komisija visās zinātnes nozaru grupās (dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, sociālās zinātnes) vērtēja:
plakātu (posteri) un diskusiju.

***

Sveicam Rīgas valstspilsētas 8. – 9. klašu skolēnu 49. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma dalībniekus ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem:

3. vieta
Līvai Dišlerei (9.b)

Atzinība
Līnai Kokorevičai (9.c)

Paldies skolotājām Aijai Rozenkopfai un Ievai Zīvertei.

***

Sveicam Luīzu Šimkēviču (11.b) ar iegūto atzinību Rīgas valstspilsētas 11.-12. klašu skolēnu 49. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posmā.

Paldies skolotājai Aijai Dombrovskai.

***

Sveicam Rīgas valstspilsētas 9.-12. klašu skolēnu fizikas 73. olimpiādes 2. posma dalībniekus ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem:

Atzinība
Serhii Iievliev (10.b)
Domeniks Gregors Roziņš (12.b)

Paldies skolotājiem Mihailam Štolcam un Loretai Juškaitei.

***

Sveicam Līvu Dišleri (9.b) ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas vēstures 29. olimpiādes 2. posmā 9. klašu grupā.

Paldies skolotājai Dinai Hofmanei.

***

Sveicam Rīgas pilsētas 9.-12. klašu skolēnu bioloģijas 44. olimpiādes 2. posma dalībniekus ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem:

3.vieta
Līva Dišlere (9.b)
Valdis Arelis (12.b)

Paldies skolotājām Sandrai Bernātei un Kristīnei Stafeckai.

***

Sveicam Rīgas pilsētas 10.-12. klašu skolēnu angļu valodas 52. olimpiādes 2. posma dalībniekus ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem:

3.vieta
Luīzai Šimkēvičai (11.b)
Denīzei Bērziņai (12.a)

Paldies skolotājām Daigai Brasliņai un Norai Kalnačai.

***

2021./2022.m.g. laureāti

Sveicam Rīgas valstspilsētas matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā laureātus 5.-8. klašu grupā.

2.vieta
Paula Jirgensone (6.c)

Atzinība
Naomi Maklakova (5.a)
Marija Kuzņecova (5.a)

Paldies skolotājām Guntai Pētersonei un Laurai Čerņevskai.

***

Sveicam Rīgas pilsētas 4., 6. un 8. klašu skolēnu angļu valodas olimpiādes laureātus 6. klašu grupā.

Olimpiādi organizēja Rīgas 34. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija un Rīgas Centra humanitārā vidusskola sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju.

2.vieta
Dārtai Legzdiņai (6.a)

Atzinība
Laurai Valpēterei (6.c)

Paldies skolotājām Norai Kalnačai un Ārijai Akurāterei.

***

Sveicam Rīgas pilsētas 11.-12. klašu skolēnu 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posmā laureātus:

3.vieta
Elizabetei Kuternegai (11.b)

Atzinība
Agatei Amantovai (12.b)

Paldies skolotājai Ilzei Kopmanei.

***

Sveicam Denisu Petrovu (12.b) ar iegūto 2. pakāpes diplomu Rīgas reģiona skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencē un vēlam veiksmi gatavojoties dalībai valsts 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Paldies skolotājai Evijai Braučai un visiem brīvprātīgajiem palīgiem.

***

Sveicam Rīgas valstspilsētas 8. – 9. klašu skolēnu 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma dalībniekus ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem:

Atzinība
Kristīnei Aņisimovai (9.c)
Sabīnei Grosbergai (9.a)

Paldies skolotājām Aijai Dombrovskai un Ievai Zīvertei.

***

Sveicam Dāvidu Germantu (12.a) ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 39. olimpiādes 2. posmā.

Paldies skolotājam Arvīdam Urbanovičam.

***

Sveicam Valdi Areli (11.b) ar iegūto 2. vietu Rīgas pilsētas bioloģijas 44. olimpiādes 2. posmā 9.-12. klašu grupā.

Paldies skolotājai Kristīnei Stafeckai.

Vēlam veiksmi Valdim, gatavojoties dalībai valsts bioloģijas olimpiādē!