Latvijas Reitingi

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS
"ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"
(Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 

    ESF projekta pēdējais posms

    2022./2023. mācību gada 2. semstrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā turpinās Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana STEM un vides un multidisciplinārā jomā pēdējais posms.
    Projekta īstenošanā piedalīsies pieci 5. – 12. klašu pedagogi un viens pedagoga palīgs (skolotāja Janīna Ozoliņa) sākumskolā. Pedagogi nodrošinās “Mācīšanās grupu” nodarbības jeb konsultācijas mācību priekšmetos par konkrētām tēmām. Konsultācijas paredzētas nelielām izglītojamo grupām, īpaši 9.klašu izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem jaunajā modulī. Izglītojamiem tiks nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācijas pamatpriekšmetos – angļu valodā (skolotāja Nora Kalnača), Latvijas un pasaules vēsturē (skolotāja Dina Hofmane), dabaszinībās un bioloģijā (skolotāja Sandra Bernāte) un ģeogrāfijā un dabaszinātnēs (skolotājs Arvīds Urbanovičs).
    No 2. semestra sākuma sākumskolā “Mācīšanās grupu” nodarbības latviešu un angļu valodā nodrošinās skolotāja Lolita Putrāma, bet pedagoga palīgs turpinās sniegt atbalstu latviešu valodas stundās.
    Projekta skolas koordinatores arī šajā mācību gadā ir direktores vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēs Baiba Amoliņa-Treija un direktores vietniece izglītības jomā 5.-9.klasēs Danute Beķere.
    30.01.2023.

    ***

    2022./2023. mācību gadā Ziemeļvalstu ģimnāzijā pēdējo gadu turpinās Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana STEM un vides un multidisciplinārā jomā.
    Projekta īstenošanā piedalīsies četri 5. – 12. klašu pedagogi un viens pedagoga palīgs (skolotāja Janīna Ozoliņa) sākumskolā. Pedagogi nodrošinās "Mācīšanās grupu" nodarbības jeb konsultācijas mācību priekšmetos par konkrētām tēmām. Konsultācijas paredzētas nelielām izglītojamo grupām, īpaši 9. klašu izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem jaunajā modulī. Izglītojamiem tiks nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācijas pamatpriekšmetos – angļu valodā (skolotāja Nora Kalnača), Latvijas un pasaules vēsturē (skolotāja Dina Hofmane), dabaszinībās un bioloģijā (skolotāja Sandra Bernāte) un ģeogrāfijā (skolotājs Arvīds Urbanovičs).
    Sākumskolā pedagoga palīgs turpinās sniegt atbalstu latviešu valodas stundās.
    Projekta skolas koordinatores arī šajā mācību gadā ir direktores vietniece izglītības jomā 1.-4. klasēs Baiba Amoliņa-Treija un direktores vietniece izglītības jomā 5.-9. klasēs Danute Beķere.

 

Sk. Bernāte - dabaszinības, bioloģija

 

Sk. Dombrovska - latviešu valoda

 

Sk. Hofmane - vēsture