Latvijas Reitingi

    No 4. marta ir uzsākts STARTS skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojektam! Arī Ziemeļvalstu ģimnāzijas 9.c un 9.d klases skolēni ir iesaistījušies šajā projektā un to īstenos kopā ar BJC "Altona" skolotājām. Pirmā nodarbība notika 7.03., nākamās nodarbības ir plānotas 19.03., 11.04. un 16.04.

    Par pilotprojektu ievietotas vairākas publikācijas pašvaldības tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos, skat. zemāk:

izglitiba.riga.lv

riga.lv

facebook.com