Latvijas Reitingi

Dalība COMENIUS REGIO projektā

Par projektu

    Ziemeļvalstu ģimnāzija ir iesaistījusies COMENIUS REGIO projektā "Mācību sasniegumu uzlabošana Leipcigā un Rīgā" (nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2). Projekta mērķis ir analizēt skolas neapmeklētības iemeslus, dalīties pieredzē un rast risinājumus problēmai. Projektā ir iesaistītas vairākas izglītības iestādes Latvijā - RD Izglītības, kultūras un sporta departaments, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums; Vācijā - Leipcigas pilsētas Jaunatnes, ģimenes lietu un izglītības pārvalde, Saksijas izglītības aģentūras Leipcigas nodaļa, Leipcigas Universitāte, Leipcigas Keplera ģimnāzija, Profesionālās izglītības centrs 7, Leipcigas 16. vidusskola.

    ⇒   Projekta mājas lapa

    ⇒   Informācija portālā E-skola.lv, 2014. gada jūnijs

    ⇒   Informācija portālā E-skola.lv, 2014. gada septembris

Dalībnieku tikšanās Rīgā

      

    No 28. oktobra līdz 1. novembrim vācu partneri apmeklēja Rīgu. 29. oktobrī notika tikšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā, kuras laikā ZVĢ direktora vietniece Inga Lande, sociālā pedagoģe Rita Kalniškāne un karjeras konsultante Vera Lapkovska iepazīstināja viesus ar skolas darbības virzieniem. Par Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra darbu un skolotāju tālākizglītību Rīgas pašvaldībā informēja centra direktore Signe Neimane. Pēcpusdienā viesiem bija iespēja apmeklēt Jūrmalu.

      

Projekta sanāksme Leipcigā 02.12. - 06.12.2013.

    Projekta dalībnieki apmeklēja un iepazinās ar visām projektā iesaistītajām izglītības iestādēm – Leipcigas universitāti, Keplera ģimnāziju, Leipcigas 16. vidusskolu, Leipcigas 7. arodizglītības centru, kā arī Leipcigas Jaunatnes, ģimenes un izglītības departamentu.

      

    Vizītes laikā bija iespēja noklausīties lekcijas par Saksijas izglītības sistēmu un skolas neapmeklētības problēmām Leipcigā, Saksijā un Eiropā. Keplera ģimnāzijā un Leipcigas 16. vidusskolā tika apmeklētas mācību stundas. Projekta dalībnieki iepazinās ar Leipcigas 16. vidusskolas veikumu, strādājot un sadarbojoties ar skolēnu ģimenēm. Arodizglītības centrā projekta dalībnieki izveidoja projekta logo skici. Tika plānota turpmākā projekta attīstības gaita.

      

      

Projekta sanāksme Leipcigā 12.03.-16.03.2014.

    Vizītes laikā dominējošā tēma bija lasītprasmes attīstīšanas nozīmīgums. Projekta dalībnieki iepazinās ar Keplera ģimnāzijas pieredzi – lasīšanas skautu darbību, grāmatu ieteikšanas metodi ‘Bookcasting’.

      

    13. martā bija iespēja apmeklēt Leipcigas grāmatu gadatirgu, kura laikā projekta dalībskolu skolēni organizēja ralliju pa izstādi. Noslēguma dienā Leipcigas pilsētas bibliotēkā notika sanāksme par lasītprasmes attīstīšanu, kuras laikā pieredzē dalījās vācu un latviešu kolēģi.

      

      

Projekta sanāksme Leipcigā 24.11.-28.11.2014.

    Projekta dalībnieku sanāksmes Leipcigā galvenā tēma bija veiksmīgas skolu un skolēnu vecāku sadarbības iespējas. Dalībnieki iepazinās gan ar universitātes mācībspēku pētījumu rezultātiem un viedokli (profesors Verners Zahers, Vācija; asociētā profesore Linda Daniela, Latvija), gan Leipcigas un Rīgas izglītības iestāžu pārstāvju viedokli un katrā iestādē izveidotās skolas un skolēnu vecāku sadarbības sistēmas izklāstu, pašvaldību pārstāvju pieredzi; notika tikšanās ar jaunievēlēto Leipcigas Vecāku domes pārstāvi.

    Georga Šūmana skolā dalībnieki iepazinās ar projekta „Learn productive” darbības principiem, sasniegtajiem rezultātiem, projekta attīstības pozitīvajiem aspektiem un novērotajām grūtībām, kā arī guva informāciju par projekta „Joblinge” realizēšanu Vācijā.

      

    Viens no šī projekta galvenajiem atbalstītājiem un sponsoriem Leipcigā ir uzņēmums BMW, kuru projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt. Lieliska iespēja bija Leipcigas Skolu muzeja apmeklējums, kad projekta dalībnieki „kļuva” par ķeizara laika skolas skolēniem.

      

    Tikšanās Leipcigā vērtējama kā īpaši lietderīga. Bija iespēja dalīties vērtīgā pieredzē, uzdot jautājumus, apzināt kopīgās un atšķirīgās tendences skolu darbībā. Tika iepazīta ne tikai vācu kolēģu pieredze, bet arī Rīgas izglītības iestāžu pieredze, gūts skaidrs priekšstats par skolas un skolēnu vecāku sadarbības modeļiem.

Projekta sanāksme Rīga 09.02.-12.02.2015.

    Šoreiz projekta dalībnieki diskutēja par karjeras izglītības organizēšanu Rīgas un Leipcigas skolās, ieklausījās Leipcigas Universitātes pārstāvju viedoklī, RD IKSD speciālistu pieredzes stāstā. Tika runāts arī par jauniešu nodarbinātības jautājumiem. Viesi apmeklēja jauniešu centru "Kaņieris".

Delegāciju apspriede RD IKSD.

    Vācu kolēģiem bija lieliska iespēja piedalīties Ēnu dienas pasākumos, ēnojot kolēģus Rīgas Teikas vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un arī Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Viesi izteica vēlēšanos ieviest šādu tradīciju arī Leipcigā.

    Lielu interesi izraisīja vizīte Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā.

Vācu kolēģe Astrid Wacker Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkā iepazīstas ar "Draudzīgā aicinājuma" grāmatām.

    Daudz tika diskutēts par projekta noslēguma konferences organizēšanu, kā arī par projekta brošūrā iekļaujamajiem materiāliem.

Projekta dalībnieku tikšanās Leipcigā 23.03. – 27.03.2015.

    Tikšanās laikā Leipcigā projekta dalībnieki strādāja pie projekta gala produkta – brošūras izveides. Notika diskusijas par brošūras dizainu, teksta un attēlu izkārtojumu; partneri vienojās par brošūras ievadā iekļaujamo informāciju un tās apjomu; brošūras teksti tika uzlaboti saturiski un stilistiski. Tikšanās noslēgumā partneri kopīgi vienojās par termiņiem, kuri jāievēro, sagatavojot projekta brošūru. Vēl viens svarīgs tikšanās mērķis bija projekta noslēguma konferences Rīgā programmas precizēšana, vienošanās par konferences nosaukumu. Partneri apsprieda arī iespējamās nākotnes sadarbības formas, dalību projektos, finansējuma piesaistīšanas iespējas. Sarunas par nākotnes plāniem iezīmēja jaunu iespējamo partnerību sākumu.

      

    Vācu kolēģi bija iekļāvuši programmā Leipcigas zooloģiskā dārza apmeklējumu. Tur noklausījāmies priekšlasījumu par izglītojošu programmu „Primāti”. Programma izveidota ar mērķi izglītot vietējo skolu skolēnus. Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt Saksijas galvaspilsētu Drēzdeni un viesoties Saksijas parlamentā. Tikšanās ar parlamentārieti Holgeru Gases kungu sniedza detalizētu ieskatu šīs federālās zemes politiskajās norisēs.

Projekta noslēguma konference 20.05. – 21.05.2015.

    2015. gada 20. un 21. maijā Rīgas domes sēžu zālē notika projekta noslēguma konference "Panākumu atslēga Leipcigas un Rīgas skolās: pieredze, idejas, vīzijas". Konferences dalībniekiem bija iespēja gūt priekšstatu par projekta tēmām, pie kurām tika strādāts projekta darbības laikā. Ar konferences programmu var iepazīties šeit    ⇒