Latvijas Reitingi

Izglītība izaugsmei

Projekta identifikācijas Nr.: ...............

Mērķis: atbalstīt pedagogu kompetences paaugstināšanu, lai nodrošinātu skolēnu sadarbības stimulēšanu un pētniecisko prasmju attīstīšanu radošā mācību vidē un pielāgotu mācību procesu mūsdienu tendencēm.

Aktivitātes: projekta laikā pedagogi pilnveidos prasmi veidot organizētu, mērķtiecīgu skolēnu sadarbību, organizēt mācīšanās procesu, izmantojot daudzveidīgas pētnieciskās un sadarbības metodes un jēgpilni izmantot un integrēt mācību procesā dažādas IKT, veicinot skolēnu sadarbību un pētnieciskās darbības stimulēšanu.

2016. gads
⇒ Pasākumu atskaite
⇒ Pasākumu video

2017. gads
⇒ Pasākumu atskaite
⇒ Pasākumu video

2018. gads
⇒ Pasākumu atskaite
⇒ Pasākumu video

2019. gads
⇒ Pasākumu atskaite
⇒ Pasākumu video

2020. gads
⇒ Pasākumu atskaite

2021. gads
⇒ Pasākumu atskaite

2022. gads
⇒ Pasākumu atskaite