Latvijas Reitingi

2014. g. Skolā un skolas muzejā 12. martā viesojās Igauņu pamatskolas skolēni un skolotāja.
Viņus interesēja:
1) Kā jūs - skolēni - organizējat sava muzeja darbu? kā skolēni - muzejnieki tiek iesaistīti un piesaistīti?
2) Kādi ir jūsu muzejnieku pienākumi? Kā jūs tos sadalāt?
3) Kā jūs iegūstat vēsturisko informāciju no skolēnu vecākiem?
4) Ko jūs stāstāt muzeja apmeklētājiem?

Igauņu pamatskolas skolēni

2014. g. Kursi muzeju pedagogiem
Tēma: "Galvenās muzeja funkcijas izglītības iestādē" - 2014. gada 25.-27.marts
Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja pedagogs, Centra izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības, Zemgales priekšpilsētas koordinatore Vēsma Sūna kursos stāstīja par patriotiskā darba audzināšanas momentiem skolā. Viņa uzsvēra šī darba dabisko raksturu, ja dara no sirds ar vienkāršām lietām, kas skar valsts svētkus, savas zemes tradīcijas un kā savu personisko piemēru var izmantot citu audzināšanā.

Lasīt vairāk--->

Kursi muzeju pedagogiem

2014. g. saņemts I pakāpes diploms Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē.

pateicība

2014. g. Vēsma Sūna Jāņa Grestes piemiņas plāksnes atklāšanā Martas ielā kopā ar Rīgas 40. vidusskolas muzeja vadītāju Ļ.Ruško.

piemiņas plāksnes atklāšanā

2014. g. Muzeja diena 2014 - Cepurnieki

cepurnieki

2015. g. 2015. gada 27. maijā plkst. 15:00 Bērnu un jauniešu centrā "Rīgas Skolēnu pils" Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā notika muzejnieku grāmatas "Palīgs muzeja pedagogam" atvēršana. Viena no grāmatas autorēm ir Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna.

Grāmatā lasāmi apraksti par dažādiem Latvijas skolu muzejiem, to pieredzi muzeja krājuma popularizēšanā, sadarbību ar sabiedrību, par pētniecisko darbību.

Palīgs muzeja pedagogam

Palīgs muzeja pedagogam

2015. g. Skolas muzeja vadītāja Vēsma Sūna un Skolu muzeju biedrības aktīvisti 9. jūnijā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā tikās ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem, lai apspriestu skolu muzeju lomu patriotiskajā audzināšanā un muzejpedagogu finansēšanas iespējas, ieviešot pedagogu atalgojuma jauno modeli.

Tikšanās R1VĢ

Tikšanās R1VĢ

2016. g. Sagaidot skolas 25 gadu jubilejas gadu, muzeju apmeklēja 1.klases, lai iepazītos ar skolas vēsturi.

ziedi

2016. gada aprīlī Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejs ieguvis II pakāpes diplomu Bērnu un jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes organizētajā Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē - atestācijā.

Skatē izvērtēja šādas jomas:
1.1. muzeja vizuālais izskats;
1.2. muzeja krājums;
1.3. muzeja padomes darbs;
1.4. muzeja pedagoga darbs.

No 09.05.-30.05. skolas muzejā apskatāma izstāde "Atver bērnības durvis".
Tajā redzamas skolotāju bērnības lietas no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem līdz gadsimtu mijai.

izstāde

2017. g. Ziemassvētku kauju atceres 100. gadadiena Ložmetējkalnā

BJC "Rīgas Skolēnu pils" skolu vēstures muzejnieki, tostarp mūsu skolas skolnieces - muzejnieces 2017. gada 7. janvārī piedalījās Ziemassvētku kauju 100. gadadienas atceres patriotu pasākumā, Valgundes pagasta Mangaļu muzejā.

    Lasīt vairāk ...

zsv_k_100

Skolu muzeju skate Ziemeļvalstu ģimnāzijā

6. aprīlī mūsu skolā notika skolu muzeju skate. Piedalījās Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Rīgas Igauņu pamatskolas un Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem muzejnieki.

muzeju_skate

muzeju_skate

muzeju_skate

Ziemeļvalstu ģimnāzijā muzeja dienas "Laika rata riteņi"

Kas ir ritenis? Ko var aprēķināt ritenim? Kā ripo ritenis? Vai rati mainījušies? Zīmējām, veidojām vai rakstījām par "Laika rata riteņiem".

Laika rata riteņi

⇒ Skatīt vairāk

********

Grāmatas "Jānis Greste. Fotostāsts" atvēršanas svētki

Grāmatas "Jānis Greste. Fotostāsts" autors ir bijušais ZVĢ skolotājs Andrejs Grāpis. Jānis Greste bija viens no spilgtākajiem Latvijas republikas izglītības sistēmas pamatlicējiem.

********

Atzinības raksts skatē "Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā"

********

Ziemassvētkos ikgadējā tikšanās ar bijušajiem skolas darbiniekiem.

********

2018. g. Savstarpējā muzeju skate

11. un 12. aprīlī notika savstarpējā muzeju skate starp Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolu muzejiem. Pasākumā piedalījās muzeja aktīva skolēni un muzejpedagogi Laura Balode un Vēsma Sūna.

Atzinība

ZVĢ muzeja diena "Šūpulis"

⇒ Skatīt vairāk

********

Skolas muzejnieki festivālā "Interesanti dažādībā - vienoti Latvijai"

Skolas muzejnieki un muzeja vadītāja 7. novembrī piedalījās Rīgas skolu vēstures muzeju Latvijas 100. gadadienai veltītā festivālā "Interesanti dažādībā - vienoti Latvijai". Latviešu biedrības Baltajā zālē uzstājās poļu, igauņu, lietuviešu un citu skolu skolēni. Prezentācijās uzzinājām par Latvijas dzimšanu, veidošanos un aizstāvēšanu. Ziemeļvalstu ģimnāzijas pārstāves šajā svētku reizē bija uzvilkušas Kurzemes un Vidzemes tautastērpus.

********

Decembrī skolas muzejnieki viesojās Zolitūdes ģimnāzijā un uzņēma šīs skolas viesus muzeja telpās. Madara, Kristija, Elīza un Eduards viņiem pastāstīja par skolas tradīcijām.

ZVĢ

Zolitūdes ģimnāzijā

Zolitūdes ģimnāzijā

Zolitūdes ģimnāzijā

2019. g. Izstāde skolas muzejā "Margaritai Stārastei - 105"

ZVĢ

⇒ Lasīt vairāk

Savstarpējā skolu muzeju skate. Muzejnieki viesojās Rīgas 28. vidusskolā.

ZVĢ

Izstāde skolas muzejā "Ar piederību skolai un Latvijas valstij".

ZVĢ

ZVĢ

Atzinība par izciliem sasniegumiem vēstures muzeju skatē

No 2019. gada 1.aprīļa līdz 18. aprīlim notika Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skate. Mūsu skolas muzejs atzīts par vienu no labākajiem Rīgas pilsētā. Paldies aktīvākjiem muzejniekiem Madarai Zviedrei 11.a., Elīzai Apinei 11.a, Kristijai Bisterei 11.a, Edvartam Mežulim 12.b un muzeja pedagogam Vēsmai Sūnai.

Dauderu muzeja apmeklējums

Skolas muzejnieki apmeklēja Dauderu muzeju, lai iepazītos ar viedierīču izmantošanu ekspozīcijas apskatē.

ZVĢ

08.10.2019. Vēsma Sūna saņēmusi Starptautisko Luda Bērziņa pedagogu Goda rakstu par darbu skolas muzejā

⇒ Skatīt vairāk

2020. g.
17. februārī skolas muzejā viesojās Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolēni un skolotājas. Ģimnāzisti stāstīja par skolas vēsturi un tradīcijām.

ZVĢ

********

13. maijs - Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja diena.
Šogad attālināti varat to apmeklēt:

⇒ Video skatīties šeit

Uz tikšanos SKOLAS MUZEJĀ!
Vēsma Sūna un skolēni

********

2021. g.
Kādas spēles un rotaļas Latvijā bijušas 100 gadu laikā?
To laikam neviens nespēs izpētīt, tāpēc lai rit atmiņu mirkļi par kendamu:

⇒ Video skatīties šeit

13. maijs - Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja diena.

ZVĢ muzeja diena

Virtuālā izstāde Skolēnu dziesmu un deju svētki

Skolas muzeja viena no gada izpētes tēmām bija Skolēnu dziesmu un deju svētki no 1995. līdz 2020.gadam. Esam pētījuši un izveidojuši izstādi, arī Jūs varat to apskatīt virtuāli.

Spiežot uz kustīgajiem aplīšiem, varēsiet uzzināt dažādus faktus vai pakavēties atmiņās.

⇒ Izstādi skatīties šeit

Skolas muzejā un vestibilā apskatama izstāde "Karogi, albumi un lietiņas".

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ

⇒ ZVĢ jubilejas viktorīna

********

Lūcijas diena 13. decembris

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijā tiek svinēta no mūsu kaimiņvalsts Zviedrijas pārņemta tradīcija – Lūcijas diena
   ⇒ Lūcijas dienai veltīts koncerts
   ⇒ Lūcijas dienai veltīts koncerts - video
   ⇒ Lasīt vairāk--->

********

Pēc pandēmijas sākam uzņemt viesus! Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeju 27. aprīlī apmeklēja Rīgas Anniņmužas vidusskolas muzejpedagogi un skolēni.

ZVĢ

********

Pateicība Ziemeļvalstu ģimnāzijai pa iegūto 1. vietu konkursā "Skolas karoga stāsts"

   ⇒ Skatīt šeit

"Ziemeļvalstu ģimnāzijas karoga stāsts"

   ⇒ Skatīt šeit

********

13. maijs - ZVĢ Muzeja diena

ZVĢ

   ⇒ Šī diena vēsturē

   ⇒ 13. maijs ZVĢ vēsturē

********

"Mobilajam telefonam Latvijā 30, bet dienasgrāmatai?"

ZVĢ

   ⇒ Lasīt vairāk

********

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā tapusi jauna spēle "Iezvanīsim Latviju"

Tuvojas Latvijas svētki. Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā tapusi jauna spēle "Iezvanīsim Latviju", kuru varam izmēģināt kolektīvos, klasēs vai draugu lokā. Cik daudz jūs zināt par Latvijas baznīcām, muižām, vēsturi vai atpūtas vietām? Kur esat bijuši? Iespējams, ka saplānosiet nākamo ceļojumu, lai klātienē redzētu kādu no šīm zvanu vietām. Veiksmi spēlē!

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna

   ⇒ Spēle pieejama šeit

********

Skolu Muzeju biedrības konference "No pagātnes uz nākotni"

Sestdien, 26. novembrī, notika Skolu Muzeju biedrības konference "No pagātnes uz nākotni" LU Mazajā aulā.
   Konferences noslēgumā notika SMB jaunās valdes vēlēšanas.
   Par Latvijas Skolu Muzeju biedrības vadītāju ievēlēta skolotāja un muzeja vadītāja Vēsma Sūna.
   SMB aktivitātēm varat sekot Facebook ⇒ Šeit
   un mājas lapā ⇒ Šeit

ZVĢ

ZVĢ

Sveika atkal, mana skola!
Sen, tik sen jau te nav būts!

   Pēc dažu gadu pārtraukumu atkal skolas muzejā varēja tikties bijušie pedagogi.
   Klausījāmies kolēģu atmiņas un stāstījām par skolas dzīvi pēc Covida un Skola 2030 pārmaiņām mācību procesā.

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ muzejs Skolu muzeju biedrības pasākumā "Skolas simboli"

   Vairāk nekā divus gadus veidojām skolas muzeja logo. Paldies skolotājam Andim Līksansim un 2021./2022. gada 9. klašu skolēniem par idejām un skicēm.
   Ar izveidoto stāstu un jauno muzeja logo piedalījāmies 2023. gada 12. aprīlī Skolu muzeju biedrības pasākumā "Skolas simboli" – izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures izzināšanā un popularizēšanā. Pasākumā savus pētījumus un darbus prezentēja 21 Latvijas skola.

⇒ Vairāk skatīt šeit

⇒ Skolu muzeju biedrības pateicība

Imantam Ziedonim 3. maijā - 90. Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā izveidots dekors "Mirkļi un burbuļi".

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ

Muzeja dienā tapušie darbi

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ

Radošais darbs ... Radām un veidojam ... Krāsainās kukaiņu ēnu spēles

ZVĢ

⇒ Muzeja dienas fotomīkla

Latvijas 105. dzimšanas diena

⇒ Interaktīva viktorīna

Izstāde "Alfrēds Nobels un Nobela prēmija"

Sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību un Nobela muzeju (Zviedrija) kopš 5. decembra Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā apskatāma izstāde "Alfrēds Nobels un Nobela prēmija".

ZVĢ

ZVĢ

ZVĢ

Gada nogalē skolā viesojās bijušie skolotāji. Kopā kavējāmies atmiņās muzejā, lējām sveces un baudījām jauno mākslinieku koncertu.

ZVĢ