Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

4. janvāris1. – 6. klasēm – ziemas brīvdienu turpinājums
♦ 7. – 12. klasēm – attālinātas mācības
♦ Latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes 2. posms 8. un 9. klasēm /tiešsaistē/

6. janvārisKarjeras nodarbība – tikšanās ar skolas absolventi M. Dvorņikovu
     "Studijas Stokholmas Ekonomikas augstskolā" plkst. 14.50 – 15.30 11.-12. klasēm
/attālināti ZOOM/

7. janvārisZPD iesniegšana (11. klases) līdz plkst. 15.00

11. janvāris1. – 4. klasēm – ziemas brīvdienu turpinājums
♦ 5. – 12. klasēm – attālinātas mācības

12. janvārisPedagoģiskās padomes sēde plkst. 14.40 /attālināti Microsoft Teams/

13. janvārisKonference "X stunda. Barikādēm 30" plkst. 10.00–14.30
    /tiešraide LSM.lv no Latvijas Nacionālās bibliotēkas/
♦ Attālināti karjeras pasākumi klases stundās
♦ Karjeras nodarbība – tikšanās ar skolas absolventu D. Puišeli
     "Studijas RSU" plkst. 14.40 – 15.20 12. klasēm
/attālināti ZOOM/

♦ Konsultācijas pedagogiem "Darbs Ms Teams" plkst. 15.00 – 16.00 /attālināti Microsoft Teams/

14. janvārisKonsultācijas pedagogiem "Darbs Ms Teams" plkst. 15.00 – 16.00 /attālināti Microsoft Teams/

15. janvārisFizikas 71. olimpiādes 2. posms 9. – 12. klasēm /tiešsaistē/
♦ Konsultācijas pedagogiem "Darbs Ms Teams" plkst. 15.00 – 16.00 /attālināti Microsoft Teams/

18. janvāris1. – 4. klasēm – ziemas brīvdienu turpinājums
♦ 5. – 12. klasēm – attālinātas mācības
♦ Latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes 2. posms 11. un 12. klasēm /tiešsaistē/
♦ Pasākums "Barikādēm – 30" 9., 10., 12. klasēm
    plkst. 9.30 - filma "Mūsu barikāžu laiks"
    plkst. 10.15 – tikšanās ar filmas režisori Antru Cilinsku
/attālināti ZOOM/

19. janvārisRIIMC atbalstītā KIS projekta "DIGI-TOP" diskusija, dalīšanās pieredzē
    pēc stundu vērošanas "Neturi sveci zem pūra I" plkst. 14.40
/attālināti Microsoft Teams/

♦ Informatīva izstāde "Barikāžu aizstāvju atceres diena – 20. janvāris" /skolas lasītavā/

20. janvārisKlases stundas un vēstures stundas veltītas barikāžu aizstāvju atceres 30. gadadienai
♦ ZPD aizstāvēšana (11. klases) /attālināti Microsoft Teams/

21. janvārisZPD aizstāvēšana (11. klases) /attālināti Microsoft Teams/

25. janvāris"Draudzīgais aicinājums" nedēļa

27. janvārisKarjeras nodarbība "Studijas RTU Biznesa skolā"
     plkst. 10.00 – 11.00 11. klasēm
/attālināti ZOOM/

28. janvārisKarjeras nodarbība "Studijas RTU Biznesa skolā"
     plkst. 14.00 – 15.00 12. klasēm
/attālināti ZOOM/

♦ "Draudzīgais aicinājums" noslēgums

29. janvārisMatemātikas 71. olimpiādes 2. posms 9. – 12. klasēm /tiešsaistē/

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi janvārī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 4   5   6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15   16   17 
 18   19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30   31