Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

3. aprīlisZAĻĀ CETURTDIENA
♦ Grāmatu izstāde "2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena"
    "Iesaku izlasīt!"
/skolas lasītavā un skolas mājas lapā/
♦ Grāmatu izstāde "Lieldienu laiks" /skolas lasītavā un skolas mājas lapā/

2. aprīlisLIELĀ PIEKTDIENA

4. aprīlisLIELDIENAS

5. aprīlisOTRĀS LIELDIENAS

6. aprīlisRD Labklājības departamenta organizēta diskusija/interaktīva nodarbība
    "Dzīves prasmju attīstīšana"
(komunikācija-saskarsme, emociju daudzveidība)
    2. stundā – 9.A klasei
    3. stundā – 8.A klasei
    4. stundā – 9.B klasei
/attālināti MS Teams/
♦ Virtuālā ekskursija un diskusija par SIA Getliņi EKO
    plkst. 12.00 – 13.30 6.A klase
/attālināti ZOOM/

7. aprīlisSanāksme koru un deju kolektīvu vadītājiem par ZVĢ dalību
    XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos plkst.11.00
/attālināti MS Teams/
♦ Tikšanās ar NBS Speciālo uzdevumu vienības karavīriem
    12.A un 12.B klasēs plkst. 14.40 – 15.20
/attālināti ZOOM/

♦ Nodarbība par medijpratību 11.B klasē (vada A.Barstads-Cimdiņš -12.B)
    plkst. 14.40 – 15.20 /attālināti MS Teams/

♦ Nodarbība Southwestern Advantage Latvia
    "Kā sasniegt mērķi?" 10.A un 10.B klasēs plkst. 14.40 – 15.20 /attālināti ZOOM/

8. aprīlisRīgas pilsētas pašvaldības policijas nodarbība
    "Kiberterorisms un tā likumiskās sekas"
    3. stundā – 8.C klasei
    6. stundā – 8.B klasei
/attālināti MS Teams/

10. aprīlisLatvijas atklātā lingvistikas olimpiāde 10. – 12. klasēm /attālināti/

13. aprīlisDiagnosticējošais darbs svešvalodā 9. klasēm
♦ Rīgas pilsētas pašvaldības policijas nodarbība
    "Kiberterorisms un tā likumiskās sekas"
    2. stundā – 7.A klasei
    3. stundā – 8.D klasei
    5. stundā – 7.B klasei
/attālināti MS Teams/
♦ RIIMC metodiskā pēcpusdiena valodu jomu pedagogiem
    "Mācāmies kopā:sadarbība un kopīga mācību procesa plānošana"

    (vada ZVĢ pedagogi D.Brasliņa I.Zīverte, T.Janena, I.Kopmane)
    plkst. 15.00 – 18.00 /attālināti/

14. aprīlisTikšanās ar NBS Speciālo uzdevumu vienības karavīriem
    10.A un 10.B klasēs plkst. 14.40 – 15.20
/attālināti ZOOM/

♦ Nodarbība Southwestern Advantage Latvia
    "Kā sasniegt mērķi?" 11.B klasē plkst. 14.40 – 15.20 /attālināti ZOOM/

♦ Digitālā nodarbība
    "Redzēt skaņu"
    5.B, 6.D, 8.A klasēs
/ar piekļuves saiti/

15. aprīlisRD Labklājības departamenta organizēta diskusija/interaktīva nodarbība
    "Dzīves prasmju attīstīšana"
(komunikācija-saskarsme, emociju daudzveidība)
    2. stundā – 11.B klasei
    3. stundā – 10.B klasei
    5. stundā – 10.A klasei
    6. stundā – 11.A klasei
/attālināti MS Teams/
♦ FORUMS Rīgas pilsētas 12. klašu skolēniem
    "Augstskolu Atvērtās durvis 2021" plkst. 14.40 – 15.20 /attālināti ZOOM/

20. aprīlisRIIMC atbalstītā KIS projekta "DIGI-TOP"
    diskusija, dalīšanās pieredzē pēc stundu vērošanas
    "Neturi sveci zem pūra II" plkst. 14.40
/attālināti Microsoft Teams/

21. aprīlisTikšanās ar NBS Speciālo uzdevumu vienības karavīriem
    9.A un 9.B klasēs plkst. 14.40 – 15.20
/attālināti ZOOM/

♦ Vidzemes Augstskolas meistarklase
    "Ekspedīcija kultūrdažādībā" 11.A klasē plkst. 14.40 - 15.40
/tiešsaistē/

22. aprīlisRIIMC atbalstītā KIS projekta "DIGI-TOP"
    seminārs pedagogiem un vecākiem "Digitālā paaudze un tās īpatnības"

    (vada Zanda Rubene) plkst. 15.00 /attālināti MS Teams/

23. aprīlisDigitālā nodarbība
    Iluzionisma teātris un muzejs "Mystero"
    4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 6.B, 11.A, 11.B klasēs
/ar piekļuves kodu/

♦ Erudīcijas konkurss angļu valodā
    (Rīgas vispārējās izglītības skolu 9. klašu skolēnu komandām) plkst. 14.00
/attālināti MS Teams/

27. aprīlisDiagnosticējošais darbs latviešu valodā 9. klasēm

28. aprīlisFinanšu pratība (SEB banka) 11.A un 11.B klasēs
    plkst. 14.40 – 15.20
/attālināti/

♦ Zinātnieku sarunas ar skolēniem "ZINĀTNE.ZOOMED.IN"
    12.B klase plkst. 14.30
/tiešsaistē/
♦ Digitālā nodarbība
    Muzikāli izglītojoša nodarbība
    "No trokšņa līdz skaņdarbam" 3.D klasē plkst. 11.00
/attālināti ZOOM/

29. aprīlisDiagnosticējošais darbs matemātikā 9. klasēm

30. aprīlisZPD iesniegšana (papildtermiņā) 11. klasēm
♦ Vidzemes Augstskolas meistarklase
    "Īsts vai Fake" 11.A klasē plkst. 9.30 - 10.10
/tiešsaistē/

♦ APRĪLIS – Baltijas medijpratības mēnesis

♦ APRĪLIS – PUTNU DIENU fotoaktivitātes (veic 7. – 9. klašu skolēni)

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi aprīlī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 29   30   31   1   2   3   4 
 5   6   7   8   9   10   11 
 12   13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   30   1   2