Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

1. septembrisZinību diena
    Svinīgie pasākumi plkst. 10.00 1.–4., 10.-12. klasēm plkst. 12.00 5.–9. klasēm
    /skolas pagalmā - rododendru dārzā/
    Pēc svinīgajiem pasākumiem klases stundas /skolas teritorijā/

2. septembris1., 5., 10. klasēm ADAPTĀCIJAS DIENA
♦ 2. – 4., 6. – 9., 11. – 12. klasēm KLASES AUDZINĀTĀJA DIENA

3. septembrisDzejas dienas /03.09. – 12.09./

7. septembrisMācību ekskursija "MEŽA EKSPEDĪCIJA" 6.A klase plkst. 10.30 /Latvijas Valsts mežu Tīreļa maršruts /

12. septembrisTĒVA DIENA

13. septembrisMuzejpedagoģiska nodarbība "Rudentiņis – bagāts vīrs!"
    plkst. 10.30 2.C klase
/Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā/

14. septembrisMuzejpedagoģiska nodarbība "Rudentiņis – bagāts vīrs!"
    plkst. 10.30 2.A klase
/Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā/

♦ Dzejas dienu stunda skolas bibliotēkā
    3. stundā – 1.C klase
    5. stundā – 1.A klase
/skolas bibliotēkā/

♦ Metodiskās padomes sanāksme plkst. 14.50 /konferenču zālē/

15. septembrisMuzejpedagoģiska nodarbība "Rudentiņis – bagāts vīrs!"
    plkst. 10.30 2.B klase
/Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā/

♦ Dzejas dienu stunda skolas bibliotēkā
    2. stundā – 1.D klase
    3. stundā – 1.B klase
/skolas bibliotēkā/

16. septembrisTikšanās ar mākslinieci Kristīni Ragnu no Islandes
    plkst. 13.00 – 15.00 4.C klase
/Latvijas Nacionālajā bibliotēkā/

♦ Metodiskais pasākums skolotājiem "Skolotāju istaba" plkst. 15.00 – 16.00 /attālināti MS Teams/

17. septembrisTikšanās ar mākslinieci Kristīni Ragnu no Islandes
    plkst. 13.00 – 15.00 4.A klase
/Latvijas Nacionālajā bibliotēkā/

♦ Mācību ekskursija Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā un nodarbība "IZZINI CĒSIS"
    10.B klase plkst. 8.30
/Āraiši, Cēsis/

23. septembrisTeātra izrāde "Klusētāji" plkst. 10.20
    7.C /311.kab./
    7.D /310.kab./
    6.D /309.kab./
    plkst. 11.20
    7.A /311.kab./
    7.B /310.kab./
    8.C /309.kab./

♦ Mācību ekskursija "IZZINI CĒSIS" 12.A klase plkst. 8.30 /Cēsis/

24. septembrisMācību ekskursija Tērvetes dabas parkā un nodarbība "Izzini Jelgavu"
    10.B klase plkst. 8.30
/Tērvete, Jelgava/

27. septembrisMuzejpedagoģiska nodarbība "Rudentiņis – bagāts vīrs!"
    plkst. 10.00 2.D klase
/Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā/

28. septembris5.A klases dalība PIRLS -
    starptautiskā lasītprasmes pētījumā (1. – 3. stunda)

29. septembris5.C klases dalība PIRLS -
    starptautiskā lasītprasmes pētījumā (1. – 3. stunda)

♦ Interaktīva klausāmizrāde "Noklausies"
    plkst. 14.50 11.A klase
/attālināti ar Dirty Deal Teatro/

SEPTEMBRIS – DROŠĪBAS MĒNESIS

♦ līdz 24.09. – nodarbības par drošību 5. – 6. klasēm kopā ar sociālo pedagoģi R. Kalniškāni

♦ līdz 30.09. – elektroniska mācību priekšmeta apguves plānu iesūtīšana e-klases pastā (T. Janenai)

♦ līdz 17.09. – tēmu noslēguma pārbaudes darbu ievadīšana "E-klase" sadaļā "Pārbaudes darbu plānotājs"

♦ līdz 24.09. – klašu audzinātāju programmu iesniegšana (D. Ruhmanei)

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi septembrī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 30   31   1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18   19 
 20   21   22   23   24   25   26 
 27   28   29   30   1   2   3