Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

1. jūnijsCentralizētais eksāmens BIOLOĢIJĀ 12. klasēm /ZVĢ/

2. jūnijsRīgas skolu direktoru sanāksme plkst. 14.00 /attālināti MS Teams/

3. jūnijsVirtuālā "Skolotāju istaba" (interesentiem)
    plkst. 12.00 /attālināti MS Teams/
♦ Instruktāža Rīgas pilsētas apvienotajā iestājpārbaudījumā iesaistītajiem pedagogiem plkst. 14.00 /attālināti MS Teams/

7. jūnijsPedagoģiskās padomes sēde plkst. 13.00 /attālināti MS Teams/

8. jūnijsSanāksme klašu audzinātājiem plkst. 11.00 /attālināti MS Teams/
♦ COVID-19 tests 9. klašu skolēniem pirms Rīgas pilsētas apvienotā iestājpārbaudījuma /laiks tiks precizēts/

9. jūnijsMetodiskās padomes sanāksme plkst. 13.00 /attālināti MS Teams/

10. jūnijsRīgas pilsētas apvienotais kombinēts iestājpārbaudījums uz 10. klasi plkst. 10.00

11. jūnijsIzlaidums 9.A klasei plkst. 10.00 /rododendru dārzā/
Izlaidums 9.B klasei plkst. 11.30 /rododendru dārzā/
Izlaidums 9.C klasei plkst. 13.00 /rododendru dārzā/

14. jūnijsIestājpārbaudījumu uz 10. klasēm rezultāti (RD IKSD mājas lapā) pēc plkst. 14.00

15. jūnijsRIIMC forums "Izglītība izaugsmei 2021" plkst. 10.00 – 12.30 /attālināti MS Teams/ (pieteikšanās RIIMC mājas lapā)
♦ Iesniegumu un izglītības dokumentu iesniegšana uz 10. klasi

16. jūnijsRIIMC forums "Izglītība izaugsmei 2021" plkst. 10.00 – 12.30 /attālināti MS Teams/ (pieteikšanās RIIMC mājas lapā)
♦ Iesniegumu un izglītības dokumentu iesniegšana uz 10. klasi

17. jūnijsRIIMC forums "Izglītība izaugsmei 2021" plkst. 10.00 – 12.30 /attālināti MS Teams/ (pieteikšanās RIIMC mājas lapā)
    Foruma ietvaros: ZVĢ metodiskā projekta "DIGI-TOP" prezentācija

♦ Pedagoģiskās padomes sēde par mācību gada pagarinājuma rezultātiem plkst. 13.00 /attālināti MS Teams/
♦ Uzņemšanas uz 10. klasēm rezultātu paziņošana (skolas mājas lapā)

18. jūnijsUzņemšanas uz 10. klasēm rezultātu paziņošana (skolas mājas lapā)

19. jūnijsMedicīnas dokumentu iesniegšana uz 10. klasi

21. jūnijsMedicīnas dokumentu iesniegšana uz 10. klasi

23. jūnijsLustīgu un drošu līgošanu!

30. jūnijsIzlaidums 12.A klasei plkst. 13.00 /rododendru dārzā/
Izlaidums 12.B klasei plkst. 15.30 /rododendru dārzā/

♦ 01.06. – 16.06. PAPILDU MĀCĪBU PASĀKUMI UN PĒCPĀRBAUDĪJUMI

♦ līdz 04.06. – klašu audzinātāju pašvērtējumu iesniegšana (dir. vietn. D. Ruhmanei)

♦ līdz 11.06. – klašu audzinātāju drošības instruktāžu mapju iesniegšana (dir. vietn. D. Ruhmanei)

♦ līdz 18.06. – pedagogu pašvērtējumu iesniegšana (dir. vietn. B. Kaupasai E-klase pastā)

♦ līdz 18.06. – mācību priekšmetu skolotāju atskaišu iesniegšana (dir. vietn. B. Amoliņai – Treijai, D. Beķerei, B. Kaupasai)

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)

Saulainu un pozitīviem piedzīvojumiem piepildītu vasaru!
Pasākumi jūnijā
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 31   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12   13 
 14   15   16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25   26   27 
 28   29   30   1   2   3   4