Latvijas Reitingi

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki
2022./2023. m.g.
IEPRIEKŠĒJA VIENOŠANĀS PAR TIKŠANOS

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Velga Izašare Izglītības psiholoģe sākumskolā Otrdiena 8.00 - 10.00
Otrdiena 13.00 - 14.30
67406995
Santa Ozoliņa Logopēde Otrdiena 10.00 - 12.00 67406995
Rita Kalniškāne Sociālā pedagoģe Pirmdiena 13.00 - 16.00
Otrdiena 8.30 - 11.30
67609138
Inita Lūka Bibliotēkas vadītāja 8:30 - 16:00 67609140
Zinta Paula Bibliotekāre 8:30 - 16:00 67609140
Sangvids Sīpols Izglītības psihologs galvenajā ēkā Pirmdiena 9.00 - 10.00,
Trešdiena 14.00 - 16.00
26538009
Baiba Rubene Pedagogs - karjeras konsultants (1. - 4. kl.)   Otrdiena
13.00 - 15.30
67406995
Santa Sīle Pedagogs - karjeras konsultants (5. - 9. kl.)   Trešdiena 12.30 - 15.30 67406969
Vera Lapkovska Pedagogs - karjeras konsultants (10. - 12. kl.)   Ceturtdiena 13.00 - 16.00 67406969
  Skolas dežurants (Paula Lejiņa ielā 12)   67406941
  Skolas dežurants (Apuzes ielā 66)   67406995

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Līga Laizāne,
Dana Arājuma
Medmāsa Pirmdiena 8.00 - 16.00
Otrdiena 8.00 - 16.00
(no 9:00 - 12:00 sākumskolā)
Trešdiena 8.00 - 16.00
Ceturtdiena 8.00 - 16.00
Piektdiena 8.00 - 16.00
67609137