Latvijas Reitingi

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki
2019./2020. m.g.

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Līga Laizāne Medmāsa
Otrdiena 8.00 – 16.00
Ceturtdiena 8.00 – 16.00
Ceturtdiena 10.00 – 12.00 (sākumskolā)
Piektdiena 8.00 - 16.00
67609137
67406995
Baiba Frolova-Ivane Izglītības psiholoģe sākumskolā Vecāku pieņešana saskaņojama pa tālr. 67406995
Rita Kalniškāne Sociālā pedagoģe Pirmdiena 13.00 - 17.00
Otrdiena 8.30 - 11.30
Vecāku pieņešana citos laikos saskaņojama pa tālr.
67609138
Inita Lūka Bibliotēkas vadītāja 8:30 - 16:00 67609140
Zinta Paula Bibliotekāre 8:30 - 16:00 67609140
Sangvids Sīpols Izglītības psihologs galvenajā ēkā Pirmdiena 9.00 - 10.00,
Pirmdiena 15.30 - 16.30
Vecāku pieņešana citos laikos saskaņojama pa tālr.
26538009
Kristīne Dumbravska Logopēde Otrdiena 10.00 - 12.00 67406995
  dežurants (P. Lejiņa iela 12)   67406941
  dežurants (Apuzes iela 66)   67406995