Latvijas Reitingi

Administrācijas pieņemšanas laiki
2022./2023. m.g.
IEPRIEKŠĒJA VIENOŠANĀS PAR TIKŠANOS

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Inga Lande direktore Pirmdiena: 16.00 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 10.00
67406969
Baiba Amoliņa Treija direktores vietniece izglītības jomā 1.-4. klasēm Apuzes iela 66
Otrdiena 8.15 – 9.15
Trešdiena 14.00 – 15.00
67406995
Tatjana Janena Skola 2030; direktores vietniece izglītības jomā 1.–4. klasēm (Apuzes iela 66); darbs ar skolēniem - Ukrainas civiliedzīvotājiem Pirmdiena 16.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 9.00
67406969; 67406995
Danute Beķere direktores vietniece izglītības jomā 5.-9. klasēm Pirmdiena 16.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 10.00
114. kab.
67609135
Beāte Kaupasa direktores vietniece izglītības jomā 10.-12. klasēm; metodiskā darba koordinatore Pirmdiena 16.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 10.00
116. kab.
67401860
Daiga Ruhmane direktores vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā Pirmdiena: 16:00 - 17:00
Otrdiena: 10:00 - 11:00
113. kab.
67609136
Valts Šķepasts direktores vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Pirmdiena: 16:00 - 17:00
Trešdiena: 9:00 - 10:30
115. kab.
67609134
Mārtiņš Grāvelis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Pirmdiena: 13:00 - 14:00
Trešdiena: 9:00 - 10:00
108. kab.
67609132