Latvijas Reitingi

Administrācijas pieņemšanas laiki
2020./2021. m.g.

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Inga Lande direktore Pirmdiena: 16:00 - 17:30
Ceturtdiena: 9:00 - 11:00
67406969
Baiba Amoliņa Treija direktores vietniece izglītības jomā 1.-4. klasēm Apuzes 66
Otrdiena: 8:15 - 9:15
Trešdiena: 14:00 - 15:00
67406995
Danute Beķere direktores vietniece izglītības jomā 5.-9. klasēm un stundu saraksta koordinatore Pirmdiena: 16:30 - 17:30
Ceturtdiena: 8:00 - 10:00
114. kab.
67609135
Beāte Kaupasa direktores vietniece izglītības jomā 10.-12. klasēm un metodiskā darba koordinatore Pirmdiena: 16:00 - 17:00
Ceturtdiena: 8:00 - 10:00
116. kab.
67401860
Daiga Ruhmane direktores vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā Pirmdiena: 16:00 - 17:00
Otrdiena: 10:00 - 11:00
113. kab.
67609136
Guntars Lūrins direktores vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Pirmdiena: 16:00 - 17:00
Trešdiena: 9:00 - 10:30
115. kab.
67609134
Mārtiņš Grāvelis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Pirmdiena: 13:00 - 14:00
Trešdiena: 9:00 - 10:00
108. kab.
67609132