Latvijas Reitingi

Administrācijas pieņemšanas laiki
2023./2024. m.g.
IEPRIEKŠĒJA VIENOŠANĀS PAR TIKŠANOS

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Inga Lande direktore Pirmdienās 15.00 – 17.00
Ceturtdienās 9:00 - 10:00
116.A kab.
67406969
Olga Štālmane direktores vietniece izglītības jomā 1.-3. klasēm Pirmdienās 15:00 - 17:00
Trešdienās 9:00 - 10:00
Apuzes ielā 66
67406995
Tatjana Janena direktores vietniece izglītības jomā 4.-6. klasēm; darbs ar skolēniem - Ukrainas civiliedzīvotājiem Pirmdienās 15:00 - 17:00
Trešdienās 10:00 - 11:00
112. kab.
67406969
Ilze Kopmane direktores vietniece izglītības jomā 7.-9. klasēm Pirmdienās 15:00 - 17:00
Trešdienās 10:00 - 11:00
114. kab.
67609135
Beāte Kaupasa direktores vietniece izglītības jomā 10.-12. klasēm; metodiskā darba koordinatore Pirmdienās 15.00 – 17.00
Trešdienās 9.00 – 10.00
116. kab.
67401860
Daiga Ruhmane direktores vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā Pirmdienās 15:00 - 17:00
113. kab.
67609136
Valts Šķepasts direktores vietnieks izglītības jomā - informācijas tehnoloģiju jomā Pirmdienās 15:00 - 17:00
115. kab.
67609134
Mārtiņš Grāvelis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 108. kab. 26542253