Latvijas Reitingi

Skolas muzejnieki piedalījās Skolu muzeju biedrības konkursā "Skolas karoga stāsts". Tā ir skolas vēstures notikumu izzināšana un popularizēšana digitālajās platformās. Izveidotais stāsts atzinīgi novērtēts un jāprezentē 6. aprīlī Latvijas skolu konferencē "Skolas vērtību saglabāšana 21.gadsimtā".

"Ziemeļvalstu ģimnāzijas karoga stāsts" Lasīt vairāk --->

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja prezidents Dāvids Germants 12.a klases skolēns un muzeja pedagogs Vēsma Sūna.

Konferences "Skolas vērtību saglabāšana 21. gadsimtā"
darba kārtība:

Plkst. 13.00 - 13.10 konferences atklāšana - SMB vadītāja Ineta Amoliņa
Plkst.13.10 - 14.00 prezentācija "Arhīvs un skola. Valmieras Zonālā valsts arhīva pieredze" - VZVA vecākā eksperte Māra Stabrovska
Plkst.14.00 - 14.40 prezentācija "Skolas vērtības un identitāte" - SMB vadītāja Ineta Amoliņa
Plkst.14.40 - 14.50 pauze
Plkst.14.50 - 15.50 - konkursa "Skolas karoga stāsts" - pieredzes stāsti - prezentācijas (apm. 5 min.)
♦ Balvu Valsts ģimnāzija "Karoga tapšanas ceļš no 1937. gada līdz 1939. gadam" -
    muzeja vadītāja Irēna Šaicāne
♦ Iecavas vidusskola "Skolas karoga video stāsti" 6. kl. skolnieces Paula Pūķe,
    Anete Āboliņa, Ksenija Potapova un muzeja vadītāja Dace Greiža
♦ Rīgas 49. vidusskola "1989. gada un 2015. gada notikumi, simbolu atdzimšana" -
    12. kl. skolniece Evelīna Liepiņa un muzeja vadītāja Aina Babre
♦ Valmieras Valsts ģimnāzija "Pēc 50 gadiem…" -
    11. kl. skolniece Zane Lezdiņa un muzeja vadītāja Ineta Amoliņa
♦ Ziemeļvalstu ģimnāzija - "1996. gada stāsts" -
    12. kl. skolnieks Dāvids Germants un muzeja vadītāja Vēsma Sūna
♦ Dundagas vidusskola "Karoga pase, simbolu nozīme un karoga svētki" -
    7. kl. skolniece Evelīna Jaunbirze un muzeja vadītāja Līva Irbe
♦ Kocēnu pamatskola "Karoga spēka vārdi" -
    7. kl. skolniece Kitija Vantere un muzeja vadītāja Elga Olmane
Plkst.15.50 - 16.00 debates un noslēgums