Latvijas Reitingi

Ziemeļvalstu ģimnāzijas interešu izglītības pulciņi 2021./2022. mācību gadā

⇒ Interešu izglītības pulciņi 2021./2022. mācību gadā

   ♦ 1. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) 1.A, 1.B, C. 12.20 - 13.00, pirmā nodarbība 09.09.2021.

   ♦ 1. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) 1.C, 1.D, P. 12.20 - 13.00, pirmā nodarbība 13.09.2021.

   ♦ 2. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 13.20 - 14.00, pirmā nodarbība 09.09.2021.

   ♦ 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 14.05 - 14.45, pirmā nodarbība 09.09.2021.

   ♦ 5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 15.00 - 16.00, pirmā nodarbība 09.09.2021.

   ♦ 1. - 2. klašu koris (vad. Aija Treija) 1.A, 2.C, T. 12.20 - 13.00, pirmā nodarbība 08.09.2021.

   ♦ 1. - 2. klašu koris (vad. Aija Treija) 1.B, 1.C, 1.D, T. 13.20 - 14.00, pirmā nodarbība 08.09.2021.

   ♦ 1. - 2. klašu koris (vad. Aija Treija) 2.A, 2.B, 2.D, T. 14.05 - 14.45, pirmā nodarbība 08.09.2021.

   ♦ 3. - 4. klašu koris (vad. Aija Treija) 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, T. 07.50 - 08.30, pirmā nodarbība 08.09.2021.

   ♦ 3. - 4. klašu koris (vad. Aija Treija) 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, Pk. 07.50 - 08.30, pirmā nodarbība 10.09.2021.

   ♦ Zēnu koris (5.-7. klašu zēniem) (vad. Sarmīte Vitkovska) T., Pk. 07.50 - 08.30, pirmā nodarbība 10.09.2021.

   ♦ Vokāli instrumentālais ansamblis "Ziemeļvējš" (6. - 12. kl.) (vad. Sarmīte Vitkovska)
         P., C. 14.50 - 15.30, pirmā nodarbība 09.09.2021.

   ♦ 5. - 9. klašu koris (vad. Ilona Prenass) O., C. 07.50 - 08.30, pirmā nodarbība 07.09.2021.

   ♦ Jauktais koris (10.-12. klasēm) (vad. Aigars Āboliņš)
         O. 14.50 - 16.30 C. 07.50 - 8.30, pirmā nodarbība 14.09.2021.

   ♦Vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) 1.A, 1.B, P. 13.20 - 14.00, pirmā nodarbība 13.09.2021.

   ♦Vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) 1.C, 1.D, O. 13.20 - 14.00, pirmā nodarbība 14.09.2021.

   ♦Vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) 2. - 4. klases, P. 14.05 - 15.30, pirmā nodarbība 13.09.2021.

   ♦ Zīda apgleznošana (2.-4. klasēm) (vad. Agnese Rudzroga) C. 14.05 - 15.30, pirmā nodarbība 15.09.2021.

   ♦ Florbols (2.-4. klasēm) (vad. Artūrs Pētersons) P., Pk. 15.35 - 16.15, pirmā nodarbība 10.09.2021.

   ♦ Florbols (5.-7. klasēm) (vad. Artūrs Pētersons) P., Pk. 16.20 - 17.00, pirmā nodarbība 10.09.2021.

   ♦ Basketbols (1. klases) (vad. Ināra Jākobsone) O., C. laiks tiks precizēts, pirmā nodarbība 14.09.2021.

   ♦ Basketbols (2. klases) (vad. Ināra Jākobsone) O., C. laiks tiks precizēts, pirmā nodarbība 14.09.2021.

   ♦ Volejbols (9.-12. klasēm) (vad. Ilona Graudiņa) T. 15.35 - 18.30, pirmā nodarbība 08.09.2021.

   ♦ Koriģējošā vingrošana (5. klases) (vad. Kārlis Bauers) O., C. 15.00 - 16.00, pirmā nodarbība 09.09.2021.

   ♦ Pieskārienu regbijs (5.-9. klasēm) (vad. Kārlis Bauers) P., T. 15.00 - 16.00, pirmā nodarbība 04.10.2021.

Vecāku iesniegumus nosūtīt interešu izglītības pulciņu vadītājiem:

*) ar elektronisko parakstu (nosūtīt "E-klase" e-pastā);
*) parakstīts, ieskenēts (nosūtīt "E-klase" e-pastā);
*) papīra formātā parakstīts (iesniedz klātienē).

⇒ Iesnieguma veidlapa