Latvijas Reitingi

Ziemeļvalstu ģimnāzijas interešu izglītības pulciņi 2020./2021. mācību gadā

   ♦ 1. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 13.00 - 13.40

   ♦ 2. - 3. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 13.50 - 14.30

   ♦ 4. - 5. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 14.40 - 15.20

   ♦ 6. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Ance Kunkulberga) P., C. 15.30 - 16.10

   ♦ 1. - 2. klašu koris (vad. Aija Treija) T., Pk. 13.00 - 13.40

   ♦ 3. - 4. klašu koris (vad. Aija Treija) P., T. 07.50 - 08.30

   ♦ Zēnu koris (5.-8. klašu zēniem) (vad. Sarmīte Vitkovska) O., Pk. 07.50 - 08.30

   ♦ 5. - 9. klašu koris (vad. Ilona Prenass) O., C. 07.50 - 08.30

   ♦ Vokāli instrumentālais ansamblis "Ziemeļvējš" (6. - 12. kl.) (vad. Sarmīte Vitkovska)
         P. 7.50 - 8.30 T. 16.30 - 18.00 Pk. 15.00 - 16.25

   ♦ Jauktais koris (10.-12. klasēm) (vad. Aigars Āboliņš)
         O. 14.40 - 16.10 C. 07.50 - 8.30

   ♦ 1. 2. klašu vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) O. 13.00 - 14.30

   ♦ 3. - 4. klašu vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) T. 13.50 - 15.20

   ♦ Zīda apgleznošana (2.-4. klasēm) (vad. Agnese Rudzroga) C. 13.50 - 15.20

   ♦ Basketbols (vad. Ināra Jākobsone)
         O., C. 14.45 - 15.25 (1. klases) O., C. 15.30 - 16.10 (2. klases)

   ♦ Florbols (vad. Artūrs Pētersons)
         P. 14.40 - 16.00 (2.-4. klases)
         Pk. 14.40 - 16.00 (5.-7. klases)

   ♦ Volejbols (9.-12. klasēm) (vad. Ilona Graudiņa) T. 15.30 - 18.00

   ♦ Koriģējošā vingrošana (vad. Kārlis Bauers)
         O. 13.50 - 15.20 T. 14.40 - 15.20