Latvijas Reitingi

⇒ Vispārējās vidējās izglītības programma

⇒ Uzņemšanas kārtība

*****

9. klases absolvent!
Tu esi cītīgi mācījies 9 gadus, lai būtu nopelnījis iespēju
NEKĀRTOT IESTĀJEKSĀMENU, lai iestātos 10. klasē!

Tādēļ Tev ir tikai veiksmīgi jānokārto centralizētie eksāmeni un vari piedalīties konkursā uz vietu mūsu skolas 10. klasē.

Dosim iespēju labākajiem 64 skolēniem, tādēļ ņemsim vērā arī apliecībā par pamatizglītības iegūšanu norādīto mācību priekšmetu vidējo vērtējumu.

Iesniegumu un dokumentu par pamatizglītību
iesniegšana konkursam uz 10. klasi

♦ Pieteikuma iesniegšana

no 25. jūnija līdz 4. jūlija plkst. 12.00 - vecāku pieteikums ⇒ (šeit) apliecība par pamatizglītību (kopija), sekmju izraksts (kopija) un CE rezultātu apliecinājumu.

♦ Pretendentiem jāapstiprina iestāšanās 10. klasē telefoniski un no 9. jūlija plkst. 12.00 līdz 12. jūlija plkst. 14.00 skolas lietvedībā iesniedzot vecāku parakstītu iesniegumu ⇒ (šeit) un medicīnas karti (nr. 026/u) no iepriekšējās izglītības iestādes, apliecību par pamatizglītību (kopija), sekmju izrakstu (kopija) un eksāmenu sertifikātus (kopijas) (ja nav iesniegts iepriekš).

Iesniegumu vecāki drīkst iesniegt arī elektroniski (ar drošo elektronisko parakstu), nosūtot uz skolas e-pastu, bet medicīnas dokumenti jāiesniedz klātienē.

Gadījumā, ja noteiktajā laikā no pretendenta netiks saņemta informācija un dokumenti skolā netiks iesniegti, tiks uzskatīts, ka pretendents no vietas 10. klasē atsakās un tā tiks piedāvāta nākamajam pretendentam.

Informācija par uzņemšanas kārtību Rīgas valstspilsētas vidusskolās pieejama ⇒ šeit!