Latvijas Reitingi

Iestāšanās noteikumi 2.-9. klasē

Lai iestātos Ziemeļvalstu ģimnāzijā, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz iesniegums ⇒ šeit, izglītojamā liecība un/vai sekmju izraksts.

Iesniegumu var uzrakstīt klātienē vai attālināti, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.