Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās 1. klasē

Par pretendentu reģistrēšanu 1. klasē:

Pretendentu reģistrēšana klātienē ir atcelta. Vecāki var reģistrēt bērnu pretendentu sarakstā, aizpildot Ziemeļvalstu ģimnāzijas veidlapu Pretendenta iesniegums

⇒Pretendenta iesniegums

♦ atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Pēc iesnieguma saņemšanas skolas lietvede sazināsies ar bērna vecākiem, lai telefoniski/elektroniski apliecinātu saņemšanas faktu un nepieciešamības gadījumā noskaidrotu papildu informāciju.