Latvijas Reitingi

Nomas tiesību izsole zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai Ziemeļvalstu ģimnāzijā

⇒ Nomas tiesību izsole veidne

⇒ Pieteikums Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga Paula Lejiņa 12 39,95 kv.m

⇒ Rakstiskas izsoles nolikums Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga P.Lejiņa 12 39.95 kv.m