Latvijas Reitingi

Dokumenti

⇒ Pašnovērtējuma ziņojums

⇒ Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

⇒ Par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru

⇒ Konsultācijas klātienē

⇒ Vecāku un citu apmeklētāju uzturēšanās kārtība skolā

⇒ Covid-19 infekcijas ierobežošanas noteikumi

⇒ Izglītības procesa organizācija, nodrošinot Covid-19 infekcijas ierbežošanu

⇒ Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

⇒ Stundu laiki 2020./2021.m.g.

⇒ Audzinātāji 2020./2021.m.g.

⇒ Ēdienkarte 2020./2021.m.g.

⇒ Pusdienu paka

⇒ Vērtēšanas kārtība

⇒ Skolas iekšējās kārtības noteikumi

⇒ Skolas himnas vārdi

⇒ Skolas himnas pavadījums

****

Stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klasē sadaļā Skolas jaunumi

****

⇒ Mācību grāmatas 1.-4. klasēm

⇒ Mācību grāmatas 5.-9. klasēm

⇒ Mācību grāmatas 10.-12. klasēm

⇒ Individuālie mācību piederumi

⇒ Lasīšana vasarā 6.-9. klasei