Latvijas Reitingi
 

Izstāde "The Water Cycle"

 
  No 12. decembra līdz 16. decembrim skolas lasītavas telpās būs iespēja aplūkot 6. klašu skolēnu radošo darbu izstādi “The Water Cycle”.
    Izstādes mērķis ir padziļināt skolēnu interesi par dabā notiekošajiem procesiem, kā arī paplašināt vārdu krājumu angļu valodā.
    Lai padziļinātu angļu valodas zināšanas, skolēni dabaszinību stundās regulāri apgūst dažādus jēdzienus, kas saistīti ar bioloģiju, ģeogrāfiju, fiziku vai ķīmiju.
    Šoreiz, sesto klašu skolēni, mācoties par ūdens riņķojumu dabā, veica radošo darbu - veidoja šī cikla modeli, norādot ūdens riņķojuma cikla fāžu nosaukumus angliski. Sadarbībā ar angļu valodas skolotājiem, skolēniem noritēja starpdisciplināra mācību priekšmetu integrācija. Angļu valodas skolotāji palīdzēja apgūt jēdzienus, savukārt, dabaszinību skolotāja novērtēja jēdzienu lietojuma atbilstību izstrādātajā modelī un skolēna izpratni par ūdens riņķojumu. Pieredze rāda, ka ar CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodes palīdzību, skolēni paplašina savu angļu valodas vārdu krājumu, kas tiem ļauj labāk konkurēt ar citu skolēnu jauniešiem, kuri stundās neizmanto CLIL metodi.