Latvijas Reitingi

Jauniešu diskusija "CIEŅA – ATBILDĪBA – DROŠĪBA"

    28. novembrī skolā notika jauniešu diskusija "CIEŅA - ATBILDĪBA - DROŠĪBA" ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pašvaldības policijas atbalstu. Diskusijā piedalījās Ķekavas vidusskolas, Rīgas 41. vidusskolas, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10. - 12. klašu jaunieši. Aktīvi diskutējot jauktās grupās un klausoties vienaudžu prezentācijas, jauniešiem veidojās vienota izpratne par cieņu, atbildību un drošību. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti informēja jauniešus par inspekcijas funkcijām, par to, kur skolēni var griezties pēc palīdzības. Jaunieši darba grupās diskutēja par drošības apdraudējumiem skolās un ārpus tām, par internetu kā riska zonu, par to, cik bērniem ir pieejama informācija par drošību.