Latvijas Reitingi

Lieldienu izstāde
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par Lieldienām

Izstāde "25. marts –
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par 25. martu

Grāmatu izstāde "Jurim Zvirgzdiņam 80"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par Juri Zvirgzdiņu

Izstāde "Bērnu rakstniecei
un māksliniecei M. Stārastei – 107"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Barikādēm - 30"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Zentai Ērglei 100"
(skolas bibliotēkā)

Grāmatu izstāde "Regīnai Ezerai 90"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "6. decembris -
Somijas Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Ziemassvētki sabraukuši..."
(skolas bibliotēkā)

   Izstāde "Krišjānim Valdemāram - 195"
(skolas bibliotēkā)

   Izstāde "Mana Latvija.
Latvijai 18. novembrī - 102"
(skolas lasītavā)

   Izstāde "Lāčplēša diena"
(skolas bibliotēkā)

   Izstāde "Mārtiņdiena"
(skolas lasītavā)

   Izstāde "Krišjānim Baronam - 185"
(skolas bibliotēkā)

Andrejam Grāpim 24. oktobrī 60
(1960-2020)

Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkā no 26.oktobra līdz 6. novembrim apskatāma izstāde, kas veltīta literatūras zinātniekam, bijušajam skolas latviešu valodas skolotājam Andrejam Grāpim. Izstādē izmantoti skolas muzeja un bibliotēkas materiāli, fotogrāfijas un grāmatas.

Skolotājs Andrejs bija unikāla personība, aktīvi darbojies Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Viņš apkopojis un izdevis unikālus materiālus par vietām un cilvēkiem, radījis mācību materiālus skolām un aktīvi piedalījies kultūras dzīvē.

Plašāka informācija par Andreju Grāpi:

⇒ Skatīties šeit

 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas
muzeja vadītāja Vēsma Sūna un bibliotekāres Inita Lūka un Zinta Paula

    

Izstāde "Dzejas dienas 2020"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Draudzīgais aicinājums"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Gundegai Repšei - 60"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Leonam Briedim - 70"
(skolas bibliotēkā)

Grāmatu izstāde
"Latvijai 101"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Lāčplēša diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Mārtiņdiena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Kārlim Skalbem - 140"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Norai Ikstenai - 50"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Tautas frontei - 31"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Universitātei - 100"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Dzejas dienas 2019"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstādes
"Dānijas Nacionālā diena – 5. jūnijs"
un "Zviedrijas Nacionālā diena – 6. jūnijs"
(skolas lasītavā)

   

Grāmatu izstāde
"17. maijs - Norvēģijas Nacionālā diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Es savai māmiņai…"
(skolas lasītavā)

   

Izstāde "Rakstniekam
Jānim Klīdzējam
6. maijā - 105"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde "4. maijs -
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "1. maijs - Darba svētki/
Latvijas Republikas satversmes
sapulces sasaukšanas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Rakstniekam Vikam 1. aprīlī - 80"
(skolas lasītavā)

Izstāde "25. marts - Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Izglītība rītdienai"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Dzejniekam Vilim Plūdonim - 145"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Vācu rakstniekam
Ēriham Kestneram - 120"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Man nozīmīgā
Latvijas grāmata"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Dzejniekam Ojāram Vācietim
13. novembrī - 85"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Tēlniekam, Brīvības pieminekļa autoram
Kārlim Zālem - 130"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Tautas frontei 8. oktobrī - 30"
(skolas lasītavā)