Latvijas Reitingi

Grāmatu izstāde "17. maijs -
Norvēģijas Nacionālā diena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Norvēģiju ...

 

Izstāde "Mana mīļa māmuliņa"
skolas lasītavā

Izstādes "1. maijs - Darba svētki/
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena"
un "4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk par Darba svētkiem ...

Lasīt vairāk par Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu ...

Lasīt vairāk par 4. maiju ...

Izstāde "Lieldienas"
skolas lasītavā

Izstāde "25. marts –
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par 25. martu ...

Izstāde
"Ģeometriskās figūras"
skolas lasītavā

Izstāde "Vilim Plūdonim - 150"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Vili Plūdoni ...

Izstāde "24. februāris -
Igaunijas Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk par Igauniju ...

Izstāde "16. februāris - Lietuvas Republikas
Neatkarības diena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Lietuvu ...

 

Grāmatu izstāde "Margaritai Stārastei - 110"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Margaritu Stārasti ...

Grāmatu izstāde
"Draudzīgais aicinājums 2024"
skolas lasītavā

Izstāde "Barikādēm - 33"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par barikādēm ...

Grāmatu izstāde "Ziemassvētki"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "6. decembris -
Somijas Neatkarības diena"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "18. novembris"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Ojāram Vācietim - 90"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Ojāru Vācieti...

Grāmatu izstāde "Lāčplēša diena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Lāčplēša dienu...

 

Grāmatu izstāde "Mārtiņdiena"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Rakstniekam
Otfrīdam Preisleram - 100"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Otfrīdu Preisleru ...

Grāmatu izstāde "Dzejniecei, rakstniecei
Andrai Manfeldei 26. septembrī - 50"

Lasīt vairāk par Andru Manfeldi ...

Grāmatu izstāde "Dzejniecei
Inesei Zanderei 15. septembrī - 65"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Inesi Zanderi...

Grāmatu izstāde "Dzejas dienas 2023 -
Dzeja elpo"
skolas bibliotēkā

Grāmatu izstāde "5. jūnijs -
Dānijas Konstitūcijas diena"
skolas bibliotēkā

 

Grāmatu izstāde "6. jūnijs -
Zviedrijas Konstitūcijas diena"
skolas bibliotēkā

 

Izstāde "Mana mīļa māmuliņa!"

Izstāde "Imantam Ziedonim - 90"

Lasīt vairāk par Imantu Ziedoni ...

Izstāde "Dzejniekam, tulkotājam –
Guntaram Godiņam 65"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par G. Godiņu ...

Informatīva izstāde "Veido savu karjeru pats!"
(skolas lasītavā)

 

Grāmatu izstāde "Henrikam Ibsenam 195"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk ...

Grāmatu izstāde "Ārijai Elksnei – 95"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk ...

Grāmatu izstāde "Margaritai Stārastei – 109"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk ...

 

Grāmatu izstāde "Rakstniekam
Rūdolfam Blaumanim - 160"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Rūdolfu Blaumani...

Grāmatu izstāde "Ziemassvētku zvaigzne
katram sirdī mirdz!"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Rakstniecei, esejistei
Zentai Mauriņai - 125"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Zentu Mauriņu...

Grāmatu izstāde "Vairai Vīķei-Freibergai 85"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Vairu Vīķi-Freibergu...

Grāmatu izstāde "18. novembris"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par 18. novembri...

Grāmatu izstāde "Astrīdai Lindgrēnei 115"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Albertam Kronenbergam - 135"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Albertu Kronenbergu ...

Grāmatu izstāde "Ingai Ābelei - 50"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Ingu Ābeli ...