Latvijas Reitingi

Skolas vēsture

2012

  Aprīlī Anglikāņu baznīcā notika Ziemeļvalstu ģimnāzijas jauktā kora un Pīteo (Zviedrija) jauniešu kora koncerts. Noslēgumā abi kori ieskandināja baznīcas velves ar "Rīga dimd".

Koncerts Anglikāņu baznīcā

  "Zelta pildspalvu" saņēmusi ķīmijas un dabaszinību skolotāja Vēsma Sūna.

Zelta pildspalvas pasniegšana

  Oktobrī Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāji sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru rīkoja pieredzes apmaiņas semināru klašu audzinātājiem. Semināra ietvaros skolotājiem bija iespēja noklausīties Anitas Skalbergas lekciju "Pedagoģiskais optimisms un pedagoģiskā mīlestība - klases audzinātāja galvenie nosacījumi" un piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāji.

  ZVĢ Olimpiādes 2012 noslēgumā mūsu skolas labākos sportistus sveica Londonas 2012 olimpieši Laura Ikauniece un Edgars Kļaviņš.

sveic Latvijas olimpieši

  2012./2013. mācību gada I semestra beigās labākajiem skolas skolēniem pasniedza 31 zelta, 101 sudraba un 60 bronzas liecības.

pasniedz liecības

2013

  Zviedrijas valsts komiteja "Zviedrijas Nacionālā diena" Ziemeļvalstu ģimnāzijai piešķīra apbalvojumu - Zviedrijas karogu, kuru katru gadu piešķir četrdesmit privātpersonām vai organizācijām pasaulē par nopelniem sadarbībā ar Zviedriju.

Zviedrijas karogs ZVĢ

  Maijā/jūnijā saņemts LR IZM IKVD lēmums par Ziemeļvalstu ģimnāzijas un tās realizēto izglītības programmu akreditēšanu uz sešiem gadiem, t.i. līdz 2019. gadam.

  Skolas bijusī direktore Dzintra Kohva (ZVĢ 1994-2013) saņēmusi starptautisko Luda Bērziņa pedagogu Lielo balvu.

  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 2013. gada 4. maijā, par nopelniem izglītības darbā, ieguldījumu Latvijas izglītības attīstības veicināšanā un kvalitātes paaugstināšanā ilggadējā Ziemeļvalstu ģimnāzijas direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Dzintra Kohva tika apbalvota ar Atzinības krustu.

  Mūzikas skolotāja, zēnu kora un vokālā ansambļa vadītāja Sarmīte Vitkovska un ķīmijas skolotāja un skolas muzeja pedagoģe Vēsma Sūna saņēma Gada balvu "Pumpurs" par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā.

Balva Pumpurs

  Kopš 2013. gada 19. novembra Ziemeļvalstu ģimnāziju vada direktore Inga Lande.

Inga Lande

2014

  Rīgā un Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās koris no Midtfyns Gymnasium (Dānija).

  20 gadi sadarbības projektam ar Baumlihofas ģimnāziju Bāzelē (Šveice).

Jubilejas pasākums

  Skolotāja Arvīda Urbanoviča skolēnu uzvaras LU Jauno ģeogrāfu skolas sacensībās un 11. A klases skolēna Morica Roberta Mūrnieka sudraba medaļa valsts ģeogrāfijas olimpiādē un dalība pasaules olimpiādē Latvijas komandas sastāvā.

  Atjaunota sadarbība ar Somijas Vasaras nometņu asociāciju - seši ģimnāzisti vasarā piedalījās vides nometnē Turku arhipelāgā.

  10 gadi sadarbībai ar Jovaro proģimnāziju (Šauļi, Lietuva).

  Sākumskolas skolotāju uzvara Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekta "Rīga-2014 Eiropas kultūras galvaspilsēta" ietvaros rīkotajā pedagogu erudīcijas konkursā "Vai tu pazīsti Rīgu?".

  10 gadi skolas dienasgrāmatai.

2014./2015. m.g. dienasgrāmata

  Ziemeļvalstu ģimnāzija kļūst par vienu no Rīgas skolu Karjeras izglītības centriem.

  Direktore iedibināja jaunu tradīciju - trīs veiksmīgākie skolēni semestra beigās saņēma dāņu trollīša 'nissetrold' figūriņu.

2015

  Esam kļuvuši par vienu no Rīgas skolu karjeras izglītības centriem.

  Aktīvi piedalāmies kustībā "Draudzīga skola" (organizators - Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija).

  Turpinājās Rīgas domes un Norčepingas (Zviedrija) iniciētais divu klašu apmaiņas projekts - Ziemeļvalstu ģimnāzija un Hāgas ģimnāzija. Šogad uzņēmām zviedrus Rīgā.

  Skolotāja Arvīda Urbanoviča skolēnu uzvaras LU Jauno ģeogrāfu skolas sacensībās un 12. A klases skolēna Morica Roberta Mūrnieka zelta medaļa valsts ģeogrāfijas olimpiādē un dalība pasaules olimpiādē Latvijas komandas sastāvā, iegūstot bronzas medaļu.

  "Rīgas gailis 2015" - dziesmu svētki mazajiem, kur uzstājas labākie Rīgas izglītības iestāžu 2.-4. klašu kori. Mūsu sākumskolas skolēnu koris dziedāja Sv. Pētera baznīcā. Savukārt jūlijā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs, zēnu koris, 5.-9. klašu koris un jauktā kora dalībnieki piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs.

dziesmu un deju svētki

  Šis gads paliks atmiņā ar lielo pirmklasnieku skaitu - atvērām 5 klases!

  Oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika grāmatas "Rīgas Zelta skolotāji 1995 - 2015" atvēršana, kurā apkopotas balvas "Zelta pildspalva" ieguvēju - skolotāju atziņas un pedagoģiskā darba pieredze. Nozīmīgajā izdevumā publicētas arī mūsu skolas skolotāju Elitas Griņevas, Ingas Landes, Agneses Rudzrogas, Vēsmas Sūnas un Sarmītes Vitkovskas domas un atmiņu mirkļi. Grāmatā ir arī veltījums mūžībā aizgājušajai skolas ilggadējai skolotājai Tamārai Zitcerei.

  Renovēta skolas sporta zāle, kurā ritēs spraigas cīņas, jo VEF Rīgas skolu superlīgā ZVĢ pakāpusies uz B divīziju. Aizsākta jauna tradīcija "Vakars bez sporta kā diena bez drauga", kurā piedalījās skolēnu, skolotāju, vecāku un absolventu komandas.

  Par sasniegumiem skolēnu sagatavošanā ķīmijā un prasmi ieinteresēt skolēnus tālākajām studijām ķīmijas nozarē RTU ķīmijas profesores Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu LZA pasniedza Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotājai Vēsmai Sūnai.

  Turpinās direktores iedibinātā tradīcija - trīs veiksmīgākie skolēni semestra beigās saņēma dāņu trollīša 'nissetrold' figūriņu. 9. A klases skolēnam Rūdolfam Golubovam jau trīs trollīši!

2016

  Draudzīgā Aicinājuma medaļas un goda diplomi 2016. gada laureātiem. Nominācijā "Absolvents" tika apbalvots Morics Roberts Mūrnieks un nominācijā "Skolotājs" Arvīds Urbanovičs.

  Svinēta 10 gadu jubileja sadraudzības projektam ar Lībiga ģimnāziju (Liebigschule) Vācija.

Sadraudzības 10 gadu jubileja

  Skolu absolvē 1500. absolvents.

  Skolā un Lutera baznīcā atzīmēta skolas 25 gadu jubileja.

Skolas 25 gadu jubileja

Skolas 25 gadu jubileja Lutera baznīcā

2017

  15. februārī 16. reizi Latvijā norisinājās "Ēnu diena". Mērķis ir palīdzēt skolēniem plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ap 200 Ziemeļvalstu ģimnāzijas "ēnas" aktīvi darbojās, vēroja, piedalījās, eksperimentēja un iesaistījās vairākās darba vietās.

  Februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika eksakto mācību priekšmetu skolotāju "Ekselences balvas" svinīgā apbalvošanas ceremonija. Viena no balvas nominantēm bija ķīmijas skolotāja Vēsma Sūna.

  Skolas sportiskākie jaunieši iekļuvuši Lattelecom Rīgas maratona Rīgas skolu kausa 2017 TOP 10!

  Skolai piešķirts skolas autobuss, kuru var izmanto Rīgas robežās, lai dotos ekskursijās vai apmeklējot pasākumus.

  Oktobrī direktores vietniece Daiga Ruhmane Melngalvju namā saņēma Rīgas pašvaldības balvu "Zelta pildspalva".

Zelta pildspalva D. Ruhmanei

  Skolā sākti divi Eiropas sociālā fonda projekti. "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"(Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712) skolotāji vadīja ārpusstundu aktivitātes: angļu valodas debašu klubs, zinātnisko un tehnisko eksperimentu nodarbības "Klimata pārmaiņas", praktiskās nodarbības "Dabas darbnīca", "Valodiņa" 1.-4.klašu skolēniem, radošā darbnīca "Folkloras pētnieki" u.c., bet "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (Nr.8.3.5.0/16/I/001) notika lekcijas un nodarbības skolēniem par karjeras iespējām.

  Izveidota skolas digitālā grāmata "Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā".

  No 18. līdz 25. novembrim Nordplus Junior projekta "Leva i Norden" ietvaros 19 mūsu skolēnu delegācija dāņu valodas skolotājas Daigas Brasliņas un norvēģu valodas skolotājas Ingas Butručukas pavadībā viesojās Dānijā, Vonsild skolā Koldingas pilsētā.

  6. decembrī Somija atzīmēja savas neatkarīgās valsts 100. gadadienu. Arī Ziemeļvalstu ģimnāzija bija svētku svinētāju pulkā. 1. decembrī 5.-12. klašu skolēni un skolotāji apmeklēja īpašu kino seansu kinoteātrī "SplendidPalace", kur skatījās somu vides filmu "Ezera pasaka". Pasākumu atklāja un Ziemeļvalstu ģimnāzijas saimi uzrunāja Somijas vēstnieks Latvijā OlliKantanena kungs, bet 7.decembrī Somijas vēstnieks atsūtīja uz skolu 20 kg torti.

Torte Somijai-100

  Skolas pagrabstāvā veikts remonts un iekārtota koša garderobe ar skapīšiem visiem skolēniem.

Jaunā garderobe

2018

  Ziemeļvalstu ģimnāzijas zālē 26. martā ar diviem koncertiem uzstājās Esbjergas Jauniešu simfoniskā orķestra (Dānija) stīgu un pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņi diriģenta Pola Lakūra vadībā.

  23. aprīlī notika Viņa Karaliskās Augstības Norvēģijas kroņprinča Hokona un Viņas Karaliskās Augstības kroņprinceses Metes Māritas oficiālā vizīte Latvijas Republikā. Mūsu skolas skolēni ar viņiem tikās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šī vizīte simbolizē Latvijas un Norvēģijas ciešo draudzību un labās attiecības, kā arī ir uzskatāma par īpašu pagodinājumu mūsu valstij tās simtgadē.

  Cēsīs 1. jūnijā notika X Latvijas zēnu koru salidojums. Aptuveni 2000 dziedošie zēni no visas Latvijas, tostarp arī Ziemeļvalstu ģimnāzijas zēni skolotājas Sarmītes Vitkovskas virsvadībā, pieskandināja Cēsu parka estrādi.

  Absolvente Katrīna Celeste ieguva “Simtsgades stipendiju”, kuru īstenoja Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS “Latvijas Loto”. Jauniete devusies studēt uz Kembridžu. Savukārt absolvente Iolanta Tugarinova ieguva Vītola stipendiju un turpina mācības Latvijas Universitātē.

  Augustā 12.a klases skolēns Rūdolfs Golubovs piedalījās Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kas norisinājās Kvebekā, Kanādā, un saņēma sudraba medaļu.

  Sagaidot Latvijas simtgadi, jauniešu iniciatīvas projekta "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana" ietvaros pie Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolas ēkas tika labiekārtota zaļā zona.

  Sākot ar 2018./2019. mācību gadu visi Latvijas skolu skolēni saņem Latvijas valsts dāvanu jauniešiem - iniciatīvu "Latvijas skolas soma". Tās mērķis ir nodrošināt, lai ikviens skolēns klātienē izzinātu un saglabātu Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazītu zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

  Turpinājās Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana.

  4. oktobrī Mazajā ģildē Zelta pildspalvu saņēma mūsu skolas direktores vietniece un angļu valodas skolotāja Beāte Kaupasa.

Zelta pildspalva Beatei Kaupasai

  Oktobrī sveicām arī 11.B klases skolnieci Līnu Svarinsku ar augstajiem sasniegumiem pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā.

  Katru mēnesi skolas bibliotēka organizē pasākumus. Ļoti aizraujoša bija Fēru salu rakstnieces Rāhēle Helmsdāla radošā darbnīca sākumskolā.

Rāhēle Helmsdāla ZVĢ

  Savukārt 26. novembrī skolā ieradās finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, lai personīgi sveiktu 2.a klases skolnieci Mariju Kuzņecovu ar gūtajiem panākumiem pasaules čempionātā šahā jauniešiem Spānijā. Marija ieguva 7. vietu 82 dalībnieču konkurencē U-8 grupā. Šī ir augstākā no Latvijas šahistu ieņemtajām vietām kopš 2006. gada.

Sveic Mariju Kuzņecovu

  Dāņu valodas skolotāja Daiga Brasliņa un skolēni 6. decembrī piedalījās Dānijas Kroņprinča Frederika un Kroņprinceses Mērijas sagaidīšana pie Brīvības pieminekļa. Kroņprincis uzrunāja mūsu jauniešus, to atspoguļoja gan Latvijas, gan Dānijas prese.