Latvijas Reitingi

Skolas vēsture

1991

  1991. gada 1. oktobrī Zolitūdē, vienā no jaunajiem Rīgas dzīvojamiem masīviem darbu sāka jauna skola - Ziemeļvalstu ģimnāzija. Šāds nosaukums tāpēc, ka esam vienīgā skola Latvijā, kur vienkopus var apgūt zviedru, norvēģu, somu un dāņu valodas.

  Skolas pirmais direktors bija Leonhards Fārenhorsts.

skola

1992

  1992. gadā ģimnāzijai piešķirts padziļinātas svešvalodu apguves skolas statuss.

  Ciemiņi no ārzemēm, it īpaši no Ziemeļvalstīm, skolā nav retums. Īpaši nozīmīga bija Zviedrijas karalienes Silvijas viesošanās 1992. gada rudenī. To apliecina gan tā laika fotogrāfijas presē, gan autogrāfs skolas viesu grāmatā, gan dāvātais karaļpāra portrets.

karaliene Silvija

1993

   Sākot ar 1993. gada 1. septembri 1. - 4. klases mācās otrā ēkā Anniņmuižas ielā 11.

1994

  Kopš 1994. gada skolu vada Dzintra Kohva.

Dzintra Kohva

  Kopš 1994. gada cieša sadarbība ir ar Baumlihofas ģimnāziju Bāzelē (Šveice), sāk iznākt arī skolas literārais žurnāls "Dzieti". Mācību gada beigās notika pirmais 12. klašu izlaidums. Gada nogalē Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāji piebiedrojās tūkstošiem kolēģu, lai ar streiku pievērstu sabiedrības uzmanību izglītības darbinieku problēmām.

1995

  1995. gadā mūsu skolas kori pirmo reizi piedalījās Latvijas jaunatnes VII dziesmu un deju svētkos.

1996

  1996. gadā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 5 gadu jubilejā iesvētīja skolas karogu.

1997

  1997. gadā absolvente Inga Grišane kļuva par Zelta stipendijas laureāti, bet vācu valodas skolotāja Elita Griņeva - Zelta Pildspalvas ieguvēju. Šajā mācību gadā regulāri sāka iznākt skolas avīze "Stunda", kurā atspoguļota skolas dzīve, skolēnu un skolotāju problēmas, kā arī aktualitātes mūzikā, modē un sportā.

1. avīze

1998

  Sākusies sadarbība ar Levangeras skolu Norvēģijā.

1999

  1999. gada sākumā dibināts skolas atbalsta fonds "Balti", bet pavasarī salidojumā tikās skolas pirmo piecu gadu absolventi.

4_izlaidums

2000

  2000. gada vasarā trīs skolas kori piedalījās Latvijas jaunatnes VIII dziesmu un deju svētkos, bet rudenī skolā viesojās Somijas parlamenta spīkere Riitta Uosukainena.

kora_gājiens

Riitta Ousukainena

2001

  Īpaši nozīmīgs skolas vēsturē ir 2001. gads. Eiropas mūzikas mēneša ietvaros Šveicē un Rīgā koncertēja kopā Baumlihofas ģimnāzijas (Gymnasium Bäumlimhof) koris no Šveices un Ziemeļvalstu ģimnāzijas koris. Vasarā 11. klases skolniece Martina Baltkalne no Starptautiskās Bioloģijas olimpiādes atgriezās ar bronzas medaļu. Oktobrī skola rīkoja 10 gadu jubilejas pasākumus, kuros piedalījās gan prominentas personas, gan bijušie skolas darbinieki un absolventi.

bronzas godalga

2002

  2002. gadā notika četru izglītības programmu un izglītības iestādes akreditācija, skolas direktores atestācija. Šajā gadā Martina Baltkalne piedalījās divās starptautiskajās olimpiādēs - ģeogrāfijas un bioloģijas, atkal iegūstot bronzas godalgu. Martinas skolotāja Tamāra Zitcere saņēma Ministru Kabineta balvu. Skolas sportistu izlse pirmo reizi piedalījās Ziemeļvalstu skolu sporta festivālā Dānijā.

2003

  2003. gadā Tamāra Zitcere ieguva Draudzīgā aicinājuma medaļu un goda diplomu nominācijā skolotājs, bet Martina Baltkalne - gada absolvents. Nodibināts skolas muzejs. Mārča Skadmaņa vides projekts "Šampētera mežam lieguma statusu!" guva lielu ievērību Latvijas masu mēdijos un Starptautiskajā Vides projektu olimpiādē Stambulā (Turcija). Aprīlī notika Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Myrmaki Koulu (Vanta, Somija) sadarbības projekts mūzikā. Maija beigās Ziemeļvalstu ģimnāzijas zēnu koris piedalījās Zēnu koru salidojumā Cēsīs. Šajā mācību gadā ģimnāzija atguva Zemgales priekšpilsētas skolu spartakiādes uzvarētāju kausu.

2004

  Pavasarī notika Baumlihofas ģimnāzijas (Šveice) un Ziemeļvalstu ģimnāzijas sadarbības desmitgades pasākumi.

sadarbībai ZVG-GB 10 gadi

  Literārā žurnāla "Dzieti" 10. gads.

  Rudenī 1. - 9. klašu skolēni saņēma pirmo ZVĢ dienasgrāmatu. Oktobrī parakstīts līgums starp Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Jovaro Pagrindinē mokykle (Šauļi, Lietuva) par sadarbību izglītības jomā, lai bagātinātu Latvijas un Lietuvas attiecības, palīdzētu jauniešiem iegūt iemaņas, kuras nepieciešamas dzīvei multikulturālas Eiropas apstākļos.

  Kopprojekts ar Sandvikenas ģimnāziju "Lūcija - gaismas karaliene".

2005

  Vasarā skolas mazie dejotāji un kori piedalījās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

  Ilgi gaidītā stadiona renovācija realizēta pirms jaunā mācību gada sākuma.

  Rudenī skola iesaistās ESF finansētajā projektā "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" kā otrās kārtas pilotskola.

2006

  Teātra nedēļas ietvaros skolēnus priecēja Antras Puriņas aktiermeistarības pulciņa pirmizrāde "Runcis zābakos".

  Rudenī uzsākta sadarbība ar Lībiga ģimnāziju (Liebigschule) Frankfurtē.

  1. septembrī skolas muzeja jauno telpu svinīgā atklāšana.

  Oktobrī svinēta skolas 15. dzimšanas diena! Svinību ietvaros atskaņota skolas jaunā himna un noturēts svētbrīdis Lutera baznīcā.

15 gadu jubileja

  "Zelta pildspalvu" saņēmusi ilggadējā skolas angļu valodas skolotāja un direktores vietniece svešvalodu jautājumos un ārvalstu sadarbības projektu koordinatore Inga Lande.

2007

  ESF DZM ietvaros iegādāta jauna aparatūra un renovēti četri mācību kabineti: ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas.

  Drošības dienas ietvaros skolā viesojās policisti, ugunsdzēsēji un īpašās nodaļas darbinieki.

Drošības diena skolā

  Gada beigās uzsākta sadarbība ar Peder Lykke Skolen Kopenhāgenā, Dānijā un Pendi Özel BIRKIM Süheyla-Cemila Saglam IIkogretim Okulu, Stambulā, Turcijā skolām Comenius projekta "Mācīšanas un mācīšanās metožu apmaiņa un pilnveide skolās" ietvaros.

  Bioloģijas skolotājai Tamārai Zitcerei par darbu ar talantīgiem skolēniem pasniegta "Zelta pildspalva".

2008

  Skolotāji pieteikušies Eiropas sociālā fonda projekta "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" ietvaros.

  Teātra izrāde - projekts "Stāsti, kas pagriež pasauli" (pirmo reizi!!!). Rīgas skolu jaunieši, Kopenhāgenas teātra "Betty Nansen" un Dailes teātra kopprojekts KONTAKTS.lv. režisors Didzis Jonovs. No ZVĢ piedalījās seši skolēni. Pirmizrādes 2009.g. 30. un 31.janvārī.

  Skolu absolvējis tūkstošais ģimnāzists!

  Vasarā sākts projekts ar mūžizglītības programmas Comenius akcijas "Skolu partnerība" atbalstu "Vai "paldies" reiz skanēja tāpat kā takk"?". Projektā piedalās Levangeras vidusskolas, Norveģijā un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni.

2009

  Jovaro pamatskolas, Lietuvā un Ziemeļvalstu ģimnāzijas pamatskolēnu sadarbības 5 gadi - zīmējumu izstāde un teātra izrāde.

  Skolotāji pieteikušies Eiropas Sociālā fonda programmas projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros.

  Pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Agnese Rudzroga saņēmusi "Zelta pildspalvu".

  Septembrī skolā viesojās trīs profesori no Japānas - Maki Kakiuchi (Tottori Universitāte), Hiroyuki Kuno (Aichi Universitāte) un Yukiko Sawano no Tokijas Svētās Sirds Universitātes.

japāņu viesi skolā

2010

  Gada sākumā svinēta muzikālā teātra "Pasaciņa" 10 gadu jubileja.

  Mazie dejotāji un kori piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

dziesmusvētkos

  Vasarā, skolas siltināšanas laikā, izveidots jauns un košs ēkas krāsojums.

  Mūzikas skolotāja un zēnu kora vadītāja Sarmīte Vitkovska saņēmusi "Zelta pildspalvu".

  Skolā iesaistījusies "Iespējamās misijas" darbībā, iegūstot jaunu un enerģisku bioloģijas un ķīmijas skolotāju Edīti Sarvu.

2011

  Pavasarī skolā viesojās Dānijas vēstnieks Latvijā Pers Karlsens un Somijas vēstniece Latvijā Maria Serenius.

Dānijas vēstnieks

  Rudenī īpaši sirsnīgi un jauki bija skolas divdesmit gadu jubilejas pasākumi. Svētkus ieskandinājām ar dievkalpojumu un svētku koncertu Torņakalna baznīcā.

Torņakalna baznīcā

  Rīgas domē iekārtojām skolēnu darbu izstādi, bet skolas telpās tika izveidotas vairākas ekspozīcijas par skolas dzīvi šajos gados.

  16. novembrī skolu sveica gan Rīgas domes priekšēdētāja vietnieks Andris Ameriks, gan Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, gan citi tuvi un tāli viesi.

sveic A. Ameriks

  Absolventu ballē bijušie skolēni priecājās par atkalredzēšanos, kavējās atmiņās un lasīja vēlējumus skolotājiem un skolai.

2012

  Aprīlī Anglikāņu baznīcā notika Ziemeļvalstu ģimnāzijas jauktā kora un Pīteo (Zviedrija) jauniešu kora koncerts. Noslēgumā abi kori ieskandināja baznīcas velves ar "Rīga dimd".

Koncerts Anglikāņu baznīcā

  "Zelta pildspalvu" saņēmusi ķīmijas un dabaszinību skolotāja Vēsma Sūna.

Zelta pildspalvas pasniegšana

  Oktobrī Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāji sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru rīkoja pieredzes apmaiņas semināru klašu audzinātājiem. Semināra ietvaros skolotājiem bija iespēja noklausīties Anitas Skalbergas lekciju "Pedagoģiskais optimisms un pedagoģiskā mīlestība - klases audzinātāja galvenie nosacījumi" un piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāji.

  ZVĢ Olimpiādes 2012 noslēgumā mūsu skolas labākos sportistus sveica Londonas 2012 olimpieši Laura Ikauniece un Edgars Kļaviņš.

sveic Latvijas olimpieši

  2012./2013. mācību gada I semestra beigās labākajiem skolas skolēniem pasniedza 31 zelta, 101 sudraba un 60 bronzas liecības.

pasniedz liecības

2013

  Zviedrijas valsts komiteja "Zviedrijas Nacionālā diena" Ziemeļvalstu ģimnāzijai piešķīra apbalvojumu - Zviedrijas karogu, kuru katru gadu piešķir četrdesmit privātpersonām vai organizācijām pasaulē par nopelniem sadarbībā ar Zviedriju.

Zviedrijas karogs ZVĢ

  Maijā/jūnijā saņemts LR IZM IKVD lēmums par Ziemeļvalstu ģimnāzijas un tās realizēto izglītības programmu akreditēšanu uz sešiem gadiem, t.i. līdz 2019. gadam.

  Skolas bijusī direktore Dzintra Kohva (ZVĢ 1994-2013) saņēmusi starptautisko Luda Bērziņa pedagogu Lielo balvu.

  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 2013. gada 4. maijā, par nopelniem izglītības darbā, ieguldījumu Latvijas izglītības attīstības veicināšanā un kvalitātes paaugstināšanā ilggadējā Ziemeļvalstu ģimnāzijas direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Dzintra Kohva tika apbalvota ar Atzinības krustu.

  Mūzikas skolotāja, zēnu kora un vokālā ansambļa vadītāja Sarmīte Vitkovska un ķīmijas skolotāja un skolas muzeja pedagoģe Vēsma Sūna saņēma Gada balvu "Pumpurs" par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā.

Balva Pumpurs

  Kopš 2013. gada 19. novembra Ziemeļvalstu ģimnāziju vada direktore Inga Lande.

Inga Lande

2014

  Rīgā un Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās koris no Midtfyns Gymnasium (Dānija).

  20 gadi sadarbības projektam ar Baumlihofas ģimnāziju Bāzelē (Šveice).

Jubilejas pasākums

  Skolotāja Arvīda Urbanoviča skolēnu uzvaras LU Jauno ģeogrāfu skolas sacensībās un 11. A klases skolēna Morica Roberta Mūrnieka sudraba medaļa valsts ģeogrāfijas olimpiādē un dalība pasaules olimpiādē Latvijas komandas sastāvā.

  Atjaunota sadarbība ar Somijas Vasaras nometņu asociāciju - seši ģimnāzisti vasarā piedalījās vides nometnē Turku arhipelāgā.

  10 gadi sadarbībai ar Jovaro proģimnāziju (Šauļi, Lietuva).

  Sākumskolas skolotāju uzvara Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekta "Rīga-2014 Eiropas kultūras galvaspilsēta" ietvaros rīkotajā pedagogu erudīcijas konkursā "Vai tu pazīsti Rīgu?".

  10 gadi skolas dienasgrāmatai.

2014./2015. m.g. dienasgrāmata

  Ziemeļvalstu ģimnāzija kļūst par vienu no Rīgas skolu Karjeras izglītības centriem.

  Direktore iedibināja jaunu tradīciju - trīs veiksmīgākie skolēni semestra beigās saņēma dāņu trollīša 'nissetrold' figūriņu.

2015

  Esam kļuvuši par vienu no Rīgas skolu karjeras izglītības centriem.

  Aktīvi piedalāmies kustībā "Draudzīga skola" (organizators - Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija).

  Turpinājās Rīgas domes un Norčepingas (Zviedrija) iniciētais divu klašu apmaiņas projekts - Ziemeļvalstu ģimnāzija un Hāgas ģimnāzija. Šogad uzņēmām zviedrus Rīgā.

  Skolotāja Arvīda Urbanoviča skolēnu uzvaras LU Jauno ģeogrāfu skolas sacensībās un 12. A klases skolēna Morica Roberta Mūrnieka zelta medaļa valsts ģeogrāfijas olimpiādē un dalība pasaules olimpiādē Latvijas komandas sastāvā, iegūstot bronzas medaļu.

  "Rīgas gailis 2015" - dziesmu svētki mazajiem, kur uzstājas labākie Rīgas izglītības iestāžu 2.-4. klašu kori. Mūsu sākumskolas skolēnu koris dziedāja Sv. Pētera baznīcā. Savukārt jūlijā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs, zēnu koris, 5.-9. klašu koris un jauktā kora dalībnieki piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs.

dziesmu un deju svētki

  Šis gads paliks atmiņā ar lielo pirmklasnieku skaitu - atvērām 5 klases!

  Oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika grāmatas "Rīgas Zelta skolotāji 1995 - 2015" atvēršana, kurā apkopotas balvas "Zelta pildspalva" ieguvēju - skolotāju atziņas un pedagoģiskā darba pieredze. Nozīmīgajā izdevumā publicētas arī mūsu skolas skolotāju Elitas Griņevas, Ingas Landes, Agneses Rudzrogas, Vēsmas Sūnas un Sarmītes Vitkovskas domas un atmiņu mirkļi. Grāmatā ir arī veltījums mūžībā aizgājušajai skolas ilggadējai skolotājai Tamārai Zitcerei.

  Renovēta skolas sporta zāle, kurā ritēs spraigas cīņas, jo VEF Rīgas skolu superlīgā ZVĢ pakāpusies uz B divīziju. Aizsākta jauna tradīcija "Vakars bez sporta kā diena bez drauga", kurā piedalījās skolēnu, skolotāju, vecāku un absolventu komandas.

  Par sasniegumiem skolēnu sagatavošanā ķīmijā un prasmi ieinteresēt skolēnus tālākajām studijām ķīmijas nozarē RTU ķīmijas profesores Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu LZA pasniedza Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotājai Vēsmai Sūnai.

  Turpinās direktores iedibinātā tradīcija - trīs veiksmīgākie skolēni semestra beigās saņēma dāņu trollīša 'nissetrold' figūriņu. 9. A klases skolēnam Rūdolfam Golubovam jau trīs trollīši!

2016

  Draudzīgā Aicinājuma medaļas un goda diplomi 2016. gada laureātiem. Nominācijā "Absolvents" tika apbalvots Morics Roberts Mūrnieks un nominācijā "Skolotājs" Arvīds Urbanovičs.

  Svinēta 10 gadu jubileja sadraudzības projektam ar Lībiga ģimnāziju (Liebigschule) Vācija.

Sadraudzības 10 gadu jubileja

  Skolu absolvē 1500. absolvents.

  Skolā un Lutera baznīcā atzīmēta skolas 25 gadu jubileja.

Skolas 25 gadu jubileja

Skolas 25 gadu jubileja Lutera baznīcā

2017

  15. februārī 16. reizi Latvijā norisinājās "Ēnu diena". Mērķis ir palīdzēt skolēniem plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ap 200 Ziemeļvalstu ģimnāzijas "ēnas" aktīvi darbojās, vēroja, piedalījās, eksperimentēja un iesaistījās vairākās darba vietās.

  Februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika eksakto mācību priekšmetu skolotāju "Ekselences balvas" svinīgā apbalvošanas ceremonija. Viena no balvas nominantēm bija ķīmijas skolotāja Vēsma Sūna.

  Skolas sportiskākie jaunieši iekļuvuši Lattelecom Rīgas maratona Rīgas skolu kausa 2017 TOP 10!

  Skolai piešķirts skolas autobuss, kuru var izmanto Rīgas robežās, lai dotos ekskursijās vai apmeklējot pasākumus.

  Oktobrī direktores vietniece Daiga Ruhmane Melngalvju namā saņēma Rīgas pašvaldības balvu "Zelta pildspalva".

Zelta pildspalva D. Ruhmanei

  Skolā sākti divi Eiropas sociālā fonda projekti. "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"(Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712) skolotāji vadīja ārpusstundu aktivitātes: angļu valodas debašu klubs, zinātnisko un tehnisko eksperimentu nodarbības "Klimata pārmaiņas", praktiskās nodarbības "Dabas darbnīca", "Valodiņa" 1.-4.klašu skolēniem, radošā darbnīca "Folkloras pētnieki" u.c., bet "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (Nr.8.3.5.0/16/I/001) notika lekcijas un nodarbības skolēniem par karjeras iespējām.

  Izveidota skolas digitālā grāmata "Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā".

  No 18. līdz 25. novembrim Nordplus Junior projekta "Leva i Norden" ietvaros 19 mūsu skolēnu delegācija dāņu valodas skolotājas Daigas Brasliņas un norvēģu valodas skolotājas Ingas Butručukas pavadībā viesojās Dānijā, Vonsild skolā Koldingas pilsētā.

  6. decembrī Somija atzīmēja savas neatkarīgās valsts 100. gadadienu. Arī Ziemeļvalstu ģimnāzija bija svētku svinētāju pulkā. 1. decembrī 5.-12. klašu skolēni un skolotāji apmeklēja īpašu kino seansu kinoteātrī "SplendidPalace", kur skatījās somu vides filmu "Ezera pasaka". Pasākumu atklāja un Ziemeļvalstu ģimnāzijas saimi uzrunāja Somijas vēstnieks Latvijā OlliKantanena kungs, bet 7.decembrī Somijas vēstnieks atsūtīja uz skolu 20 kg torti.

Torte Somijai-100

  Skolas pagrabstāvā veikts remonts un iekārtota koša garderobe ar skapīšiem visiem skolēniem.

Jaunā garderobe