Latvijas Reitingi

Jauniešu diskusija "Tolerance"

    Savas vērtību pasaules izprašana, tolerances jēdziena analizēšana, apspriešana, taču lielākoties tieši vienotības un sadarbības sajūta, esot kopā un izrunājot, saprotot būtiskāko par tolerances vērtību un nostiprināšanu sevī un apkārtējos - frāzes, kas raksturo piedzīvoto un saprasto mūsu skolas rīkotajā jauniešu diskusijā "Tolerance", kurā piedalījās arī Rīgas 41. vidusskolas un Ķekavas vidusskolas 10.-11. klašu skolēni. Kopīgi diskutējām, arī strādājām grupās, atbildot uz 3 ar toleranci saistītiem jautājumiem, kas beigās izvērtās par katra pārdomu vielu un veiksmīgu prezentāciju apkārtējiem.
    Teksts - Megija Linda Švekle