Latvijas Reitingi

Konkurss "Manas tiesības un mani pienākumi"

     5. aprīlī skolā viesojās skolēni no Ķekavas vidusskolas un Rīgas 41. vidusskolas. Vienlaicīgi norisinājās divi pasākumi, kuru laikā darbojās trīs skolu skolēni:
    aktu zālē notika konkurss 7. un 8. klašu komandām "Manas tiesības un mani pienākumi", bet konferenču zālē skolēnu pašpārvalžu jaunieši diskutēja par tēmu "Pašpārvaldes loma izglītības iestādē".
    7. un 8. klašu konkursā veiksmīgāk startēja 8. klases:
    1. vieta Ziemeļvalstu ģimnāzijas 8.c klases komandai,
    2. vieta Ķekavas vidusskolas 8. klases komandai,
    3. vieta Rīgas 41. vidusskolas 8. klases komandai.
    Konkursa "Manas tiesības un mani pienākumi" žūrijā darbojās:
    Ilona Auziņa (Valsts policijas inspektore darbā ar nepilngadīgām personām)
    Ieva Grietēna (RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības un profilakses nodaļas vadītājas vietniece,
    Apmācības un informācijas sektora vadītāja)
    Taivo Trams (VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta referents)
    Irēna Drupa (speciāliste Bērnu tiesību aizsardzības jomā)
    Melita Dunce, Ilze Biteniece - LU PPMF Studiju programmas Sociālais pedagogs, 3. kursa studentes,
    savukārt, jauniešu diskusiju vadīta ZVĢ absolvents, LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras 1. kursa students Andris Ārgalis.