Latvijas Reitingi

Mākslinieciskā pašdarbība

ZVĢ jauktais koris III Latvijas jaukto koru salidojumā "Kalniem pāri"

    20. maijā Valmierā pulcējās Latvijas skolu jauktie kori III Latvijas jaukto koru salidojumā "Kalniem pāri". Arī mūsu skolas jauktais koris aktīvi un radoši piedalījās gan mēģinājuma procesā, gan zib akcijā, gan galvenajā pasākumā - noslēguma koncertā. Jauniešiem bija liels prieks koncertēt kopā ar Justu Sirmo, Carnival Youth un Jāni Aišpuru no grupas "The Sound Poets".

ZVĢ dejotāji lielkoncertā "Trejdeviņi gaismas tilti"

    Rīgas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi 29. aprīlī pulcējās kopīgos deju svētkos - "Arēnā Rīga" lielkoncertā "Trejdeviņi gaismas tilti", kur dejas rakstus izdejoja vairāk nekā 4000 dalībnieku no pirmsskolas vecuma līdz pat jauniešu deju kolektīviem. Arī trīs Ziemeļvalstu ģimnāzijas tautas deju grupas piedalījās lielkoncertā, kas bija Rīgas bērnu un jauniešu dāvana Latvijas valsts simtgadē. 25. jūnijā lielkoncertu būs iespējams noskatīties arī Latvijas Televīzijas 1. programmā.
Paldies par izturību un burvīgu priekšnesumu lielkoncertā "Treijdeviņi gaismas tilti":
visiem dejotājiem, vadītājai Leldei Krēsliņai un pavadošajiem skolotājiem: Olgai Štālmanei, Zanei Robežniecei, Diānai Stabrovskai, Janīnai Ozoliņai, Ilzei Kopmanei un Santai Sīlei.

II pakāpe jaukto koru skatē

    Apsveicam jaukto kori ar iegūto II pakāpi!
Paldies kora vadītājiem Krišam Pozemkovskim un Aldanam Milzarājam!

I pakāpe Zemgales priekšpilsētas zēnu koru skatē

    Apsveicam Ziemeļvalstu ģimnāzijas zēnu kori ar iegūto I pakāpi!
Paldies kora vadītājai Sarmītei Vitkovskai un koncertmeistaram Aigaram Āboliņam!

II pakāpe Zemgales priekšpilsētas 5.-9. kašu meiteņu koru skatē

    Apsveicam Ziemeļvalstu ģimnāzijas 5.-9. kašu meiteņu kori ar iegūto II pakāpi!
Paldies kora vadītājai Vilhelmīnei Paurai un koncertmeistarei Lilijai Kagainei!

I pakāpe konkursā "Balsis 2017" vokālajam ansamblim "Ziemeļvējš"

    Apsveicam vokālo ansambli "Ziemeļvējš" ar iegūto I pakāpi vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2017"
Rīgas pilsētas I kārtā un II kārtā!
Paldies ansambļa vadītājai Sarmītei Vitkovskai un koncertmeistaram Aigaram Āboliņam!

Sasniegumi deju skatē, gatavojoties tautas deju kolektīvu lielkoncertam "Trejdeviņi gaismas tilti"

    Apsveicam tautas deju kolektīvus ar sasniegumiem deju skatē, gatavojoties tautas deju kolektīvu
lielkoncertam "Trejdeviņi gaismas tilti":
1. klašu tautas deju kolektīvam I pakāpe;
2. klašu tautas deju kolektīvam I pakāpe;
3. - 8. klašu tautas deju kolektīvam - laureāts
Paldies tautas deju kolektīvu vadītājai Leldei Krēsliņai!


 

Seminārs Pārdaugavas skolu mūzikas pedagogiem

    19. janvārī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika seminārs Pārdaugavas skolu mūzikas pedagogiem. Šajā seminārā mūzikas skolotāja Vilhelmīne Paura vadīja atklāto nodarbību 5. - 9. klašu korim "Mākslinieciskā tēla atklāsme ar mūzikas un vārda sintēzi, iestudējot garīgās mūzikas skaņdarbu".