Latvijas Reitingi

Mākslinieciskā pašdarbība

ZVĢ 5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs pasākumā Spēlēju un dancoju

    22. februārī 5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs piedalījās pasākumā "Spēlēju un dancoju", kas notika Blīdenes kultūras namā.
    Ekspertu vērtējums: koncertā atzīstamu māksliniecisko sniegumu un skatuvisku izpildījumu demonstrēja deju kolektīvs "Spolīte" dejā "Dundari, dandari", Ziemeļvalstu ģimnāzijas deju kolektīva dejotā deja "Visapkārt saule teka", "Skabardzēni" dejās "Es meitiņa kā puķīte" un "Meitiņa mīļā", deju kolektīvs "Dancītis" dejā "Garā miza", TDA "Kursa" studija dejā "Puķīte, meitiņa".

ZVĢ vokālais ansamblis "Ziemeļvējš" vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2019"

    14. februārī vokālais ansamblis "Ziemeļvējš" piedalījās vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2019", kas notika VEF kultūras pils kamerzālē. Žūrija novērtēja jauniešu sniegumu ar 44,94 punktiem un tika piešķirts I pakāpes diploms. PALDIES mūzikas skolotājai un ansambļa vadītājai Sarmītei Vitkovskai par pašaizliedzīgo darbu ar jauniešiem!
    PALDIES ansambļa dalībniekiem par nerimstošu vēlmi darboties un sasniegt pozitīvus rezultātus!

ZVĢ tautas deju kolektīvu koncerts

    24. janvārī notika tautas deju kolektīvu koncerts, kurā piedalījas ZVĢ 1. klašu, 2.-3. klašu, 4. klašu un 5.-7. klašu tautas deju kolektīvi, kā arī tautas deju kolektīvs "Rīts", kura pamatsastāvā ir ZVĢ skolēni. Koncerta laikā ar interviju palīdzību skatītāji varēja uzzināt dejotāju domas par dažādiem, ar dejošanu un dejošanas mēģinājumiem saistītiem jautājumiem. PALDIES tautas deju kolektīvu vadītājai Laldei Krēsliņai par enerģisko darbošanos ar dejotājiem!