Latvijas Reitingi

Ziemeļvalstu ģimnāzijas kolektīva vārdā PALDIES Osvalda mammai
par iniciatīvu izveidot viņas dēla radīto fotouzņēmumu galeriju skolas aktu zālē!