Latvijas Reitingi

Vecāku padome

Vecāku padomes priekšsēdētājs: Aleksandrs Golubovs (tel. 29236600)

4.oktobrī notika šajā mācību gadā pirmā Ziemeļvalstu ģimnāzijas Vecāku padomes sanāksme,
kurā tika apskatīti šādi jautājumi:

1) Skolas direktore Inga Lande iepazīstināja ar skolas prioritātēm 2016./2017. mācību gadam: reālās dzīves situāciju iedzīvināšana mācību procesā; mācīšanās kvalitātes paaugstināšana skolēnu motivācijas veicināšanai, kā arī darbs ar talantīgiem skolēniem. Skola ir iesaistījusies projektā "Lasītprasmes veicināšana", jo, kā rāda prakse, tieši grūtības izprast tekstu ir viens no iemesliem zemiem vērtējumiem, piemēram, vēstures eksāmenā.
2) No septembra skolā strādā jauns ēdināšanas uzņēmums "Daily", un vismaz skolas vadība nav saņēmusi sūdzības par ēdiena kvalitāti. Tomēr ļoti daudz sagatavotā paliek neapēsts, tādēļ ir lūgums pārrunāt ar bērniem, cik svarīgi ir tomēr skolā paēst siltas pusdienas, nevis skriet pēc čipšu pakas. Savu lomu spēlējot arī klases līderi, kuru gaumei attiecībā uz ēdienu nereti sekojot arī citi. Katrā ziņā vecākiem ir iespēja aiziet uz skolas ēdnīcu un arī pašiem nogaršot pusdienu piedāvājumu.
3) Oktobris ir skolas jubilejas mēnesis. Informācija par pasākumiem ir izlasāma ZVĢ mājas lapā, tuvākais no tiem - Sporta vakars 12.oktobrī, kurā tiksies skolēnu, absolventu, skolotāju un vecāku komandas. Šomēnes notiks arī vairāki Karjeras nedēļu pasakumi, tostarp konkurss Pārdaugavas skolu 9.klašu skolēniem "Profesiju sīrups", kurā kā eksperti piedalīsies tikai ZVĢ absolventi.
4) Atkārtoti tika izteikts lūgums pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus un uzvešanos skolas pagalmā, sporta un rotaļlaukumos, jo pirms neilga laika kāds bērns ir guvis traumu, pēc stundām neuzmanīgi rotaļājoties uz līdzstekām skolas stadionā. Tāpat uzsvērts, ka atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem stundu laikā mobilajiem tālruņiem jābūt izslēgtiem un jāatrodas skolēna somā, ja vien ar skolotāja atļauju tie netiek izmantoti mācību procesā.
5) Skolai ir divas vakances sētnieka amatam, tādēļ, ja vecākiem ir zināmas piemērotas kandidatūras šim darbam, lūdzu, informējiet skolas vadību!
6) Par ZVĢ Vecāku padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Andris Tukris.

Sagatavoja Evija Cera