Latvijas Reitingi

Skolas padomes sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Vārds uzvārds Pārstāvniecība/amats
Ieva Peņķe (tel. 29462525) Skolas padomes priekšsēdētāja
Aleksandrs Golubovs (tel. 29236600) Vecāku padomes priekšsēdētājs
Inga Lande skolas direktore
Inga Zilberga vecāku pārstāvis
Inga Miglāne - Ābele vecāku pārstāvis
Gunita Zvaigzne vecāku pārstāvis
Jānis Bērziņš vecāku pārstāvis
Evija Cera vecāku pārstāvis
Ilze Boltjanska vecāku pārstāvis
Ilva Greitaite vecāku pārstāvis
Dace Everte vecāku pārstāvis
Maira Zariņa vecāku pārstāvis
Elīna Kairiša - Bāce vecāku pārstāvis
Anita Amantova vecāku pārstāvis
Alise Puķāne - Zuģicka vecāku pārstāvis
Valentīna Borisova vecāku pārstāvis
Andis Līkansis skolotāju pārstāvis
Zane Robežniece skolotāju pārstāvis
Lelde Elizabete Kusiņa skolēnu pārstāvis
Roberta Borisova skolēnu pārstāvis

4.oktobrī notika Ziemeļvalstu ģimnāzijas Skolas padomes sanāksme, kurā tika apskatīti šādi jautājumi:

1) Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas (Skolas padomi nākamos divus gadus vadīs Ieva Peņķe);
2) par garderobes skapīšiem (par individuālo skapīšu nepieciešamību);
3) par ēdināšanas uzņēmuma Daily darbību skolas telpās, par nevainojamu ēdiena kvalitāti un grūtībām, kuras bija jāpārvar, lai nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu 1. - 9. klašu skolēniem;
4) par krāsainajām liecībām (zelta, sudraba, bronza). Vai nepieciešams turpināt šo tradīciju? Balsojuma rezultāts - ar pārliecinošu vairākumu (82% "par") nobalsots par krāsaino liecību tradīcijas turpināšanu;
5) par mājas darbu apjoma samazināšanu;
6) par skolas 25 gadu jubilejas pasākumiem;
7) par mobilo tālruņu lietošanu atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
8) par Vecāku pēcpusdienu plānotajiem datumiem - 1 reizi semestrī. II semestrī tiks izskatīta iespēja sākumskolas ēkā un lielajā ēkā rīkot Vecāku pēcpusdienas atsevišķos datumos;
9) par iespēju ievietot ZVĢ himnu skolas mājas lapā (melodija+vārdi).

Sagatavoja Ieva Peņķe