Latvijas Reitingi

Mācību olimpiāžu un konkursu laureāti 2019

    14. maijā notika mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureātu apbalvošanas pasākums.
    Priecājamies par mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumiem un vēlreiz apsveicam!