Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

2. janvārisRIIMC atbalstītā SMS projekta "SuLA – Sadarbība un Lietpratība Attīstībai"
kursi skolotājiem "Ievads e-Twinning"
plkst.10.00 – 16.00

3. janvārisSanāksme 11. un 12. klašu audzinātājiem par Žetonu vakaru plkst. 9.00 /113. kab./
♦ Nodarbība skolotājiem "Piecas mīlestības valodas" (vada Uģis Brūklene) plkst. 10.00 – 11.30 /konferenču zālē/
♦ Metodiskās padomes sanāksme plkst. 12.00 /116. kab./

4. janvārisPedagoģiskās padomes sēde plkst. 10.00 /aktu zālē/
♦ Klašu audzinātāju programmu ar korekcijām iesniegšana

7. janvārisPārbaudes darbu grafika sastādīšana
♦ Nodarbības "Mobinga mazināšana"
    2., 3. stundā – 6.D klasei
    4., 5. stundā – 6.A klasei
/103. kab./

8. janvārisPārbaudes darbu grafika sastādīšana
♦ Nodarbības "Mobinga mazināšana"
    2., 3. stundā – 6.B klasei
    4., 5. stundā – 6.C klasei
/103. kab./

♦ Karjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada A. Krastiņa)
    "Izglītības sistēma un studiju iespējas Somijā"
    plkst. 9.30 – 11. klasēm
    plkst. 10.20 – 12. klasēm

♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības basketbolā 8.-9.kl. zēniem plkst. 13.00 /ZVĢ/

9. janvārisPārbaudes darbu grafika iesūtīšana
♦ Konkurss "Erudīts 2019" 5. – 6. klasēm I kārta
    /klases stundā/
♦ Praktiska nodarbība "Ko nemāca skolā?" 12. klasēm
    (nodarbības vada L. Kalēja studentu organizācijas Southwestern pārstāve)
    plkst. 15.00
    /konferenču zālē/

10. janvārisPārbaudes darbu grafika iesūtīšana
♦ Nodarbības "Mobinga mazināšana"
    2., 3. stundā – 8.B klasei
    4., 5. stundā – 8.A klasei
/103. kab./

♦ Sanāksme 9.B klases skolēnu vecākiem
    (informācija par valsts pārbaudes darbiem)
    plkst. 19.00
    /konferenču zālē/

11. janvārisNodarbības “Dzīves prasmju un izpratnes veicināšana par savstarpējo attiecību
    veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu”
    2., 3. stundā – 7.C klasei
    4., 5. stundā – 7.B klasei

♦ Rīgas vēstures 25. olimpiādes 2. posms 9. – 12. klasēm plkst. 10.00 /ZVĢ/

14. janvārisKOMPLIMENTU DIENA
♦ "Praktiskā astronomija" 8., 9. klašu komandai III daļa
♦ Nodarbības "Mobinga mazināšana"
    2., 3. stundā – 5.C klasei
    4., 5. stundā – 5.D klasei
/103. kab./

♦ Karjeras izglītības darbnīca 12. klasēm
    (nodarbības vada Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja un ZVĢ absolvente E. Egle)
    plkst. 9.30
    /aktu zālē/

♦ Rīgas latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes 2. posms 8. – 9. klasēm plkst. 10.00
    /Rīgas 47. vidusskolā/

15. janvārisUZSLAVU DIENA
♦ Karjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns) 1. klasēm
♦ PĀRCELTS uz 30.01.
    Nodarbības "Mobinga mazināšana"
    2., 3. stundā – 5.B klasei
    4., 5. stundā – 5.A klasei
/103. kab./

♦ Koncertlektorijs "Mūzika Tev" 1. – 4. klasēm plkst. 14.00 /Kongresu namā/
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības basketbolā 8.-9.kl. meitenēm plkst. 14.00 /Rīgas 47. vidusskolā/

16. janvārisLABO DARBU DIENA
♦ Karjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns) 2. klasēm
♦ Praktiska nodarbība "Ko nemāca skolā?" 11. klasēm
    (nodarbības vada L. Kalēja studentu organizācijas Southwestern pārstāve)
    plkst. 15.00
    /konferenču zālē/

♦ Skolēnu grupas tikšanās ar Rīgas Sociālā dienesta kopienas "Ābeļzieds" pārstāvi E. Drobinu
    par draudzīgas vides veidošanu plkst. 15.00
♦ Dāvanu nogādāšana uz dzīvnieku patversmi "Mežavairogi" plkst. 12.00

17. janvārisLABU ATTIECĪBU DIENA
♦ Karjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns) 3. klasēm
♦ SVC jauniešu tikšanās ar 3. klasēm "Emocionālā veselība"
♦ ZPD iesniegšana (11. klases) līdz plkst. 14.00
♦ Muzikālā teātra "Pasaciņa" izrāde Anita Grīniece "Mēnestiņa stāsti" plkst. 18.00 /aktu zālē/
♦ Sanāksme 9.B klases skolēnu vecākiem (informācija par valsts pārbaudes darbiem) plkst. 19.00 /konferenču zālē/

18. janvārisPIEKLĀJĪBAS DIENA
    "Es izturos ar cieņu..."

♦ Muzikālā teātra "Pasaciņa" izrāde Anita Grīniece "Mēnestiņa stāsti" plkst. 18.00 /aktu zālē/
    (skatītāji 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C klases)
    plkst. 9.30 /aktu zālē/
♦ Rīgas fizikas 69. olimpiādes 2. posms 9. – 12. klasēm plkst. 10.00 /ZVĢ/
♦ Karjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns)
    1. stundā – 5.B klasei
    2. stundā – 5.D klasei
    3. stundā – 5.A klasei
    4. stundā – 5.C klasei
/110. kab./

21. janvāris“Draudzīgā aicinājuma” nedēļa
♦ Nodarbības "Dzīves prasmju un izpratnes veicināšana par savstarpējo attiecību veidošanu
    un ģimenes vērtību stiprināšanu" 5., 6. stundā – 7.A klasei
/222. kabinetā/

22. janvārisKarjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns) 4. klasēm
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības basketbolā 10.-12.kl. zēniem plkst. 13.00 /ZVĢ/

23. janvārisKoncertlektorijs "Nāc ieklausies orķestrī "Rīga""
    3. klases plkst. 12.00
/kino Splendid Palace/

♦ Karjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns)
    1. stundā – 6.C klasei
    2. stundā – 6.A klasei
    3. stundā – 6.B klasei
    4. stundā – 6.D klasei
/110. kab./

24. janvārisKarjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns)
    1. stundā – 7.C klasei
    2. stundā – 7.B klasei
    3. stundā – 8.A klasei
    4. stundā – 8.B klasei
    5. stundā – 7.A klasei
/110. kab./

♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības basketbolā 10.-12.kl. zēniem plkst. 13.00 FINĀLS /ZVĢ/
♦ ZVĢ Tautas deju kolektīvu koncerts plkst. 18.00 /aktu zālē/

25. janvārisKarjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada pavārs Andris Jugāns)
    1. stundā – 8.C klasei
    2. stundā – 9.B klasei
    3. stundā – 9.C klasei
    4. stundā – 9.AB klasei
/110. kab./

28. janvāris“Draudzīgā aicinājuma” noslēgums plkst. 11.15 /skolas lasītavā/
♦ Rīgas latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes 2. posms 11.–12. klasēm plkst. 10.00 /ZVĢ/

29. janvārisKarjeras izglītības darbnīcas (nodarbības vada uzņēmējs, ZVĢ absolvents Toms Lange)
    plkst. 9.30 – 10.A klasei
    plkst. 10.20 – 10.B klasei
/103. kab./

♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības basketbolā 10.-12.kl. meitenēm plkst. 14.00 /Rīgas 47. vidusskolā/
♦ Atklātā jauktā kora nodarbība “Kora intonācijas un vokālā toņa veidošana jauniešu balsīm muzicēšanas procesā”
    Pārdaugavas mūzikas pedagogiem
(vada Aigars Āboliņš) plkst. 15.00 /aktu zālē/

30. janvārisRīgas informātikas (programmēšanas) 32. olimpiādes 2. posms plkst. 10.00
♦ 6. klašu diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa 6.B un 6.C klasei (5. un 6. stundā)
♦ Nodarbības "Mobinga mazināšana"
    2., 3. stundā – 5.A klasei
    4., 5. stundā – 5.B klasei /103. kab./
♦ ZPD aizstāvēšana (11. klases)

31. janvārisZPD aizstāvēšana (11. klases)

07. – 11.01.NordPlus projekta sagatavošanas vizīte sadraudzības skolā Dānijā (D. Brasliņa, A. Āboliņš)
14. – 01.03.Inventarizācija skolas bibliotēkā
14. – 18.01.Emocionālās veselības nedēļa
14. – 18.01.Klases stundas un vēstures stundas veltītas barikāžu aizstāvju atceres dienai (20. janvāris)
20.01.Barikāžu aizstāvju atceres diena
23. - 25.01.Bioloģijas valsts 41. olimpiāde (R. Golubovs 12.B, sk. J. Āboltiņa) /LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā/

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās     un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
    (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākums
    "Interaktīvās forumteātra nodarbības bērnu un jauniešu garīgās veselības veicināšanai,
     samazinot mobinga izplatību" (pasūtītājs – Rīgas domes Labklājības departaments, realizētājs – SIA Prakse.lv)
Pasākumi janvārī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 31   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12   13 
 14   15   16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25   26   27 
 28   29   30   31   1   2   3