Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

1. martsLatviešu valodas valsts 45. olimpiāde 11.–12. kl.
    (piedalās L.E. Kusiņa 12.b, R. Golubovs 12.b) plkst. 11.00 /LU HZF/
♦ ZINĪŠU SVĒTKI 1. klasēm plkst. 12.40 /sākumskolas aktu zālē/
♦ Žetonu vakars plkst. 18.00 /aktu zālē/

4. martsSkatuves runas konkursa 2. kārta 1. klasēm plkst. 14.00
    /Rīgas Skolēnu pilī/
♦ Angļu valodas pēcpusdiena 3. klasēm plkst. 10.20 /sākumskolas aktu zālē/
♦ Grāmatu izstāde "Dzejniekam Vilim Plūdonim 9. martā – 145" /skolas lasītavā/

5. martsSkatuves runas konkursa 2. kārta 2.-3. klasēm plkst. 14.00
    /Rīgas Skolēnu pilī/
♦ PROJEKTU DARBU KONFERENCE plkst. 14.15 /konferenču zālē/
♦ Pedagoģiskā atbalsta grupas sanāksme 1. – 4. klasēm
♦ Vecāku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm plkst. 18.00-20.00

6. martsSkatuves runas konkursa 2. kārta 4.-6. klasēm plkst. 14.00
    /Rīgas Skolēnu pilī/
♦ Muzejpegadoģiskā nodarbība "Jaunlatvieši"
    plkst. 14.30 10.B klasei
/Kr. Barona muzejā/

♦ Karjeras nodarbība "Finanšu pratība" (nodarbības vada SEB bankas pārstāvji)
    3. stundā – 12.A klasei
    4. stundā – 12.B klasei
/konferenču zālē/

♦ Karjeras nodarbība par darba intervijām
    (nodarbības vada L. Baldina – Groningenas universitāte Nīderlande)
    6. stundā – 11.B klasei
    7. stundā – 11.A klasei
/konferenču zālē/

7. martsDiagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. klasēm
♦ Skatuves runas konkursa 2. kārta 7. – 9. klasēm plkst. 14.00 /Rīgas Skolēnu pilī/
♦ Vokālās grupas"LATVIAN VOICES" koncertlekcija
    9.C, 10.A, 10.B, 11.B, 12.A, 12.B klasēm plkst. 9.30
/aktu zālē/

♦ LTV 1 raidījuma "Gudrs vēl gudrāks" ieraksts (piedalās R. Golubovs 12.B)

8. martsSkatuves runas konkursa 2. kārta 10.-12. klasēm plkst. 14.00
    /Rīgas Skolēnu pilī/
♦ Teātra izrāde "Blēņas un pasakas" plkst. 9.00 2. klasēm /"Dirty Deal Teatro"/
♦ "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018" noslēguma pasākums 5. – 12. klasēm plkst. 12.15 /skolas lasītavā/
♦ ZPD reģionālā konference
♦ Rīgas skolu direktoru sanāksme plkst. 9.00 /Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā/

11. martsPavasara brīvdienas /1. – 11. klasēm/
♦ RIIMC atbalstītā SMS projekta "SuLA – Sadarbība un Lietpratība Attīstībai"
    Pieredzes apmaiņas seminārs skolotājiem "Pedagogu sadarbība - veiksmes atslēga
    21. gadsimta skolā" plkst. 10.00 – 15.00
/konferenču zālē/

12. martsPavasara brīvdienas /1. – 11. klasēm/
♦ Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm

13. martsPavasara brīvdienas /1. – 11. klasēm/
♦ Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm
♦ Sanāksme klašu audzinātājiem plkst. 10.00 /konferenču zālē/
♦ "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018" noslēguma pasākums vecākiem plkst. 9.00 /skolas lasītavā/
♦ Latviešu valodas, vēstures un sociālo zinību MK izstādes "Grāmata Latvijai" apmeklējums plkst. 12.00 /LNB/

14. martsPavasara brīvdienas /1. – 11. klasēm/
♦ Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 10.00 /konferenču zālē/
♦ Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasēm
    /Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolā/

15. martsPavasara brīvdienas /1. – 11. klasēm/
♦ RIIMC atbalstītā SMS projekta "SuLA – Sadarbība un Lietpratība Attīstībai"
    Pieredzes apmaiņas seminārs "Mācoties no citu pieredzes - 3"

    /Rīgas Juglas vidusskolā/

♦ Kursi skolas darbiniekiem "Pirmā palīdzība" plkst. 9.00 – 17.00 /aktu zālē/

18. martsPavasara brīvdienas 12. klasēm
♦ Karjeras pasākums lidostā "Rīga"
    plkst. 9.30 – 5.A klasei,
    plkst. 11.00 – 5.C klasei,
    plkst. 12.45 – 5.D klasei

♦ Konkurss "Mazais matemātiķis" 2. klasēm plkst. 12.40 /sākumskolas aktu zālē/

19. martsPavasara brīvdienas 12. klasēm
♦ Vecāku pēcpusdiena 5. – 12. klasēm plkst. 18.00-20.00
♦ Teātra izrāde "Savādais atgadījums ar suni naktī" plkst. 12.00
    6.B, 6.D, 8.A, 8.B, 8.C klasēm
/Latvijas Nacionālajā teātrī/

♦ Mācību nodarbība "Dzīvnieku sabiedrības" plkst. 12.30 10.A klasei
    /Rīgas ZOO/

♦ Izstāde "Latvijas gadsimts" plkst. 10.00, 11.00, 12.00
    9.A, 9.B, 9.C klasēm
/Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā/

♦ Koncertlektorijs "Mūzika Tev" 1. – 4. klasēm plkst. 14.00 /Kongresu namā/
♦ Skolā viesojas delegācija no Lyngby komercģimnāzijas (Dānija)
♦ Konkurss "Mazais matemātiķis" 2. klasēm plkst. 12.40 /sākumskolas aktu zālē/
♦ Skolas padomes sanāksme plkst. 19.00 /skolas direktores kabinetā/

20. martsPavasara brīvdienas 12. klasēm
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība "Āpsis un viņa kaimiņi"
    plkst. 12.30 1.B klasei
/Latvijas Dabas muzejā/

♦ Pašvaldības policijas nodarbības
    2. stundā – 6.D klasei
    3. stundā – 7.A klasei
    4. stundā – 7.B klasei
    5. stundā – 7.C klasei
/220. kabinetā/
♦ Seminārs skolu vadības komandām "Kompetenču pieeja mācību saturā" plkst. 10.00
    /LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā/
♦ Skolas latviešu valodas olimpiāde 2. – 4. klasēm
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības florbolā 8.-9.kl. zēniem plkst. 13.00 /ZVĢ/

21. martsPavasara brīvdienas 12. klasēm
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība "Āpsis un viņa kaimiņi"
    plkst. 12.30 1.C klasei
/Latvijas Dabas muzejā/

♦ APP iesaistīto pedagogu tikšanās ar RD IKSD pārstāvi Z. Doniņu plkst. 15.00 /konferenču zālē/
♦ Seminārs skolu vadības komandām "Kompetenču pieeja mācību saturā" plkst. 10.00
    /LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā/
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības florbolā 8.-9.kl. zēniem FINĀLS plkst. 14.00 /ZVĢ/

♦ PAVASARA DISKOTĒKA 5. – 8. klasēm plkst. 18.00

22. martsPavasara brīvdienas 12. klasēm
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība "Āpsis un viņa kaimiņi"
    plkst. 12.30 1.D klasei
/Latvijas Dabas muzejā/

♦ Eiropas grieķu un latīņu valodas festivāls.
    Vispasaules Homēra eposa "Iliāda" lasījumi plkst. 10.00
/LU/
♦ Skolas angļu valodas olimpiāde 4. klasēm
♦ Latviešu valodas valsts 45. olimpiāde 8.–9. kl.
    (piedalās A. Amantova 9.c) /LU HZF/
♦ Izglītojošas nodarbības par mutes higiēnu
    1. stundā – 5.A klasei
    2. stundā – 6.A klasei
    3. stundā – 6.C klasei
    4. stundā – 5.B klasei
/110. kabinetā/
♦ ESF APP projekta mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu plkst. 12.00
♦ PAVASARA BALLE 9. – 12. klasēm
♦ Grāmatu izstāde "25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena"/skolas lasītavā/

25. martsInformatīva nodarbība "Vai vari būt par donoru?"
    plkst. 12.40 – 11.A, 11.B
    plkst. 13.30 – 12.A, 12.B
/konferenču zālē/
♦ Vēstures valsts 25. olimpiāde 9. klasēm plkst. 18.00
    (piedalās R. Indričāns 9.c) plkst. 11.00 /Rīgas Teikas vidusskolā/
♦ Izstādes "Dzīvās sistēmas" apmeklējums 3.C klase plkst. 11.00 – 13.00 /ELKOR PLAZA/

26. martsKarjeras nodarbība "Biznesa lietišķā angļu valoda"
    (docente no Banku augstskolas Sandra Kraže)
    1. stundā – 11.A, 11.B kl.
    2. stundā – 12.A, 12.B kl.
/konferenču zālē/

♦ TIMSS pētījums /dabaszinības, matemātika/ (4.B un 4.D klasēs)

27. martsMuzejpedagoģiska nodarbība "Āpsis un viņa kaimiņi"
    plkst. 12.30 1.A klasei
/Latvijas Dabas muzejā/

♦ Karjeras pasākums lidostā "Rīga" plkst. 9.30 – 5.B klasei
♦ "Erudīts 2018" 5. – 6. klasēm (fināls) plkst. 14.15 /konferenču zālē/
♦ Karjeras nodarbība – motivējošs seminārs
    "Kā panākt, lai sapņi piepildās?"

    (nodarbību vada Alberta koledžas un EKA mācībspēks Anna Saltikova)
    8. stundā – 12.A, 12.B kl. /konferenču zālē/

28. martsRīgas 5. – 9. klašu koru konkursa
    1. kārta plkst. 14.00
/BJC "Altona"/
♦ Skolas dabaszinību olimpiāde 2. – 4. klasēm

28. martsDONORU DIENA PLKST. 9.00 – 13.00
♦ Mācību ekskursija uz TV torni 10.B klasei plkst. 14.00

01. – 03.03.25. starptautiskā izglītības izstāde "SKOLA 2019" (9., 11., 12. klases) /izstāžu centrā Ķīpsalā/
05. – 31.03.informatīva izstāde "Veido savu karjeru pats" /skolas lasītavā/
06. – 08.03.Vizuālā mākslas darbu iesniegšana konkursam "Visa mana zelta rota"
11. – 28.03.Vizuālā mākslas darbu izstāde "Visa mana zelta rota"

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās     un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
    (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)
Pasākumi martā
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 25   26   27   28   1   2   3 
 4   5   6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15   16   17 
 18   19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30   31