Latvijas Reitingi

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki
2018./2019. m.g.

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Janīna Ozoliņa Speciālā pedagoģe sākumskolā Piektdiena 8.00 – 8.40 67406995
Jeļena Klaipa Medmāsa Pirmdiena 8.00 – 9.00
Otrdiena 8.00 – 9.00 (sākumskolā)
Trešdiena 8.00 – 9.00
Ceturtdiena 8.00 – 9.00 (sākumskolā)
67609137
67406995
Velga Izašare Izglītības psiholoģe sākumskolā Ceturtdiena 16.30- 17.30
Vecāku pieņešana citos laikos saskaņojama pa tālr.
67406995
Rita Kalniškāne Sociālā pedagoģe Pirmdiena 13.00 - 17.00
Otrdiena 8.30 - 11.30
Vecāku pieņešana citos laikos saskaņojama pa tālr.
67609138
Inita Lūka Bibliotēkas vadītāja 8:30 - 16:00 67609140
Zinta Paula Bibliotekāre 8:30 - 16:00 67609140
Sangvids Sīpols Izglītības psihologs galvenajā ēkā Pirmdiena 9.00 - 10.00,
Pirmdiena 15.30 - 16.30
Vecāku pieņešana citos laikos saskaņojama pa tālr.
26538009
Zinta Šteinberga Logopēde Trešdiena 10.00 - 12.00
Ceturtdiena 10.00 - 12.00
67406995
  dežurants (P. Lejiņa iela 12)   67406941
  dežurants (Apuzes iela 66)   67406995