Latvijas Reitingi

Interešu izglītība 2019./2020. mācību gadā

   ♦ 1. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Lelde Krēsliņa) P., C. 13.30 - 14.10

   ♦ 2. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Lelde Krēsliņa) P., C. 14.15 - 14.55

   ♦ 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Lelde Krēsliņa) P., C. 15.00 - 15.40

   ♦ 5. klašu tautas deju kolektīvs (vad. Lelde Krēsliņa) P., C. 15.45 - 16.25

   ♦ 1. klašu koris (vad. Aija Treija) T., Pk. 13.30 - 14.10

   ♦ 2.-4. klašu koris (vad. Aija Treija) P., T. 7.50 - 8.30

   ♦ Zēnu koris (2.-8. klašu zēniem) (vad. Sarmīte Vitkovska) O., Pk. 7.50 - 8.30

   ♦ 5.-9. klašu koris (vad. Vilhelmīne Paura) O., C. 7.50 - 8.30

   ♦ Vokāli instrumentālais ansamblis "Ziemeļvējš" (7. - 9. kl.) (vad. Sarmīte Vitkovska)
         P. 7.50 - 8.30 T. 16.30 - 18.00 Pk. 15.00 - 16.25

   ♦ Jauktais koris (10.-12. klasēm) (vad. Aigars Āboliņš)
         O. 15.00 - 16.25 C. 7.50 - 8.30

   ♦ 1. klašu vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) O. 13.30 - 14.55

   ♦ 2.-4. klašu vizuālās mākslas pulciņš (vad. Agnese Rudzroga) T. 14.15 - 15.40

   ♦ Zīda apgleznošana (2.-4. klasēm) (vad. Agnese Rudzroga) P. 14.15 - 15.40

   ♦ Basketbols (vad. Ināra Jākobsone)
         C. 15.15 - 16.00 (1. klases) O., C. 16.00 - 17.00 (2.-3. klases)

   ♦ Florbols (vad. Artūrs Pētersons)
         P. 18.00 - 19.00 Pk. 14.20 - 15.10 (2.-4. klases)
         P. 18.00 - 19.00 Pk. 15.20 - 16.20 (5.-8. klases)

   ♦ Volejbols (9.-12. klasēm) (vad. Ilona Graudiņa) T. 15.45 - 18.00

   ♦ Koriģējošā vingrošana (vad. Ilona Graudiņa)
         O. 13.30-14.10 (5.A un 5.D kl.)
         Pk. 14.15-14.55 (5.B un 5.C kl.)