Latvijas Reitingi

Dalība ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Par projektu 2017./2018.m.g.--->

"Klimata pārmaiņas" 2. nodarbība--->

"Klimata pārmaiņas" 4. nodarbība--->

Sākumskolas nodarbības--->

Nodarbības 2017. gada decembrī--->

Tehno Busa nodarbības--->