Latvijas Reitingi

Dokumenti

⇒ Ziemeļvalstu ģimnāzijas pretkorupcijas plāna izpilde 2017. gadā

⇒ Vecāku un citu apmeklētāju uzturēšanās kārtība skolā

⇒ Stundu laiki 2018./2019.m.g.

⇒ Audzinātāji 2018./2019.m.g.

⇒ Uzņemšanas noteikumi.

⇒ Vērtēšanas kārtība

⇒ Skolas iekšējās kārtības noteikumi

⇒ Skolas himnas vārdi

⇒ Skolas himnas pavadījums

***

⇒ Ēdienkarte

Stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klasē sadaļā Skolas jaunumi


⇒ Mācību grāmatas 1.-4. klasēm

⇒ Mācību grāmatas 5.-9. klasēm

⇒ Mācību grāmatas 10.-12. klasēm

⇒ Individuālie mācību piederumi

⇒ Lasīšana vasarā 6.-9. klasei


⇒ Iesniegums, lai iestātos 1. klasē

⇒ Iesniegums, lai iestātos 2. - 9. klasē

⇒ Iesniegums, lai iestātos 10. klasē