Latvijas Reitingi

    Jau 20 gadus Ziemeļvalstu ģimnāzijā ir noturīga grāmatu dāvināšanas tradīcija - Draudzīgais Aicinājums.

Skolas bibliotekāres saka PALDIES ikvienam, kurš atsaucās aicinājumam un dāvāja grāmatu skolai - skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, bijušajiem absolventiem un citiem atbalstītājiem.

    Draudzīgais Aicinājums savus dāvinātājus pulcēja arī sākumskolas klasēs.

PALDIES ikvienam dalībniekam!