Latvijas Reitingi

 

28. janvārī, Kārļa dienā, ikvienam, kurš atsaucas aicinājumam, ir iespēja dāvināt skolai grāmatu.

    Turpinot grāmatu dāvināšanas tradīciju, Draudzīgo aicinājumu atbalstīja skolas administrācija, klašu audzinātājas, skolotāji, skolēni un viņu vecāki, tehniskie darbinieki.

    Īpaši aktīvi un atsaucīgi bija bērni un viņu vecāki no sākumskolas.

Paldies par atsaucību!

 

    Jau 20 gadus Ziemeļvalstu ģimnāzijā ir noturīga grāmatu dāvināšanas tradīcija - Draudzīgais Aicinājums.

Skolas bibliotekāres saka PALDIES ikvienam, kurš atsaucās aicinājumam un dāvāja grāmatu skolai - skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, bijušajiem absolventiem un citiem atbalstītājiem.

    Draudzīgais Aicinājums savus dāvinātājus pulcēja arī sākumskolas klasēs.

PALDIES ikvienam dalībniekam!