Latvijas Reitingi

Izstāde "Draudzīgais aicinājums"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Barikāžu aizstāvju
atceres diena – 20. janvāris"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Gundegai Repšei - 60"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Leonam Briedim - 70"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde "Ziemassvētki sabraukuši..."
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "6. decembris -
Somijas Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijai 101"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Lāčplēša diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Mārtiņdiena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Kārlim Skalbem - 140"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Norai Ikstenai - 50"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Tautas frontei - 31"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Universitātei - 100"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Dzejas dienas 2019"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstādes
"Dānijas Nacionālā diena – 5. jūnijs"
un "Zviedrijas Nacionālā diena – 6. jūnijs"
(skolas lasītavā)

   

Grāmatu izstāde
"17. maijs - Norvēģijas Nacionālā diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Es savai māmiņai…"
(skolas lasītavā)

   

Izstāde "Rakstniekam
Jānim Klīdzējam
6. maijā - 105"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde "4. maijs -
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "1. maijs - Darba svētki/
Latvijas Republikas satversmes
sapulces sasaukšanas diena"
(skolas lasītavā)

Lieldienu izstāde, radošā darbnīca
bibliotēkā un lasītavā

Izstāde "Rakstniekam Vikam 1. aprīlī - 80"
(skolas lasītavā)

Izstāde "25. marts - Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Izglītība rītdienai"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Dzejniekam Vilim Plūdonim - 145"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Vācu rakstniekam
Ēriham Kestneram - 120"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Draudzīgais aicinājums 2019"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Man nozīmīgā
Latvijas grāmata"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Dzejniekam Ojāram Vācietim
13. novembrī - 85"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Tēlniekam, Brīvības pieminekļa autoram
Kārlim Zālem - 130"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Tautas frontei 8. oktobrī - 30"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Dzejniecei Inesei Zanderei
15. septembrī - 60"
(skolas lasītavā)

Dzejas dienas 2018 -
līdzi laikam un laikmetam
(skolas lasītavā)

Izstāde "17. maijs -
Norvēģijas Nacionālā diena"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde "Mana mīļa māmuliņa"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Dzejniekam Imantam Ziedonim
3. maijā - 85"
(skolas lasītavā)

Izstādes
"1. maijs - Darba svētki"
un "4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde
"Dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam
26. aprīlī - 60"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Lieldienas"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"25. marts -
komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Norvēģu dramaturgam
Henrikam Ibsenam 190"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Antīkā teātra maskas"
10.a klases skolēnu darbi.
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Skola 2018"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"24. februārī -
Igaunijai 100"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"16. februārī -
Lietuvai 100"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Draudzīgais aicinājums"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Barikādēm - 27"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam
5. janvārī - 115"
(skolas lasītavā)