Latvijas Reitingi

Izstāde "Izglītība rītdienai"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Dzejniekam Vilim Plūdonim - 145"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram - 120"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Draudzīgais aicinājums 2019"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Ziemassvētki sabraukuši..."
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "6. decembris -
Somijas Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Man nozīmīgā
Latvijas grāmata"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Dzejniekam Ojāram Vācietim
13. novembrī - 85"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Lāčplēša diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Mārtiņdiena klāt!"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Tēlniekam, Brīvības pieminekļa autoram
Kārlim Zālem - 130"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Latvijas Tautas frontei 8. oktobrī - 30"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Dzejniecei Inesei Zanderei
15. septembrī - 60"
(skolas lasītavā)

Dzejas dienas 2018 -
līdzi laikam un laikmetam
(skolas lasītavā)

Izstāde "17. maijs -
Norvēģijas Nacionālā diena"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde "Mana mīļa māmuliņa"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Dzejniekam Imantam Ziedonim
3. maijā - 85"
(skolas lasītavā)

Izstādes
"1. maijs - Darba svētki"
un "4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde
"Dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam
26. aprīlī - 60"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Lieldienas"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"25. marts -
komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Norvēģu dramaturgam
Henrikam Ibsenam 190"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Antīkā teātra maskas"
10.a klases skolēnu darbi.
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Skola 2018"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"24. februārī -
Igaunijai 100"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"16. februārī -
Lietuvai 100"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Draudzīgais aicinājums"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Barikādēm - 27"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam
5. janvārī - 115"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim
1. janvārī - 155"
(skolas lasītavā)

Izstāde
"Ziemassvētki"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Somijai - 100"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Vairai Vīķei-Freibergai 80"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"18. novembris -
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"Astrīdai Lindgrēnai - 110"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde
"11. novembris -
Lāčplēša diena"
(skolas lasītavā)