Latvijas Reitingi

Jauniešu iniciatīvas projekts "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana"

    Sagaidot Latvijas simtgadi, jauniešu iniciatīvas projekta "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana" ietvaros pie Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolas ēkas tika labiekārtota zaļā zona. Jau pavasarī vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki zīmējumos izteica savu vīziju par skolas teritorijas pārtapšanu. Gar sētas malu tika izveidots dabaszinību stūrītis ar dažādiem augiem un informāciju par tiem gan latviešu, gan latīņu valodās. Līdzās jau iepriekš stādītajām puķēm un daudzgadīgajiem augiem tika pievienoti jauni Latvijā sastopami augi. Projekta ietvaros izveidota mācību ekskursiju taka, pa kuru skolēni varēs doties dabaszinību stundās un veikt pētnieciskos darbus. Taka tika izveidota no dārza betona flīzēm, bet centrālais gājēju celiņš no parādes vārtiem līdz ieejai skolā - bruģēts. Zaļajā zonā nelīdzenumi tika aizpildīti ar melnzemi un iesēts zāliens. Paldies projekta iniciatoriem par iespēju un finansiālu atbalsu!